Veeam Backup & Replication verzia 6.5
20-krát rýchlejšie zálohovanie pre systémy
VMware a Microsoft Hyper-V

Systém Veeam Backup & Replication je najlepší nástroj na virtualizáciu vytvorený výhradne pre virtuálne prostredia – systémy VMware vSphere a Microsoft Hyper-V. Či už používate systém VMware alebo Hyper-V, máme pre vás to, čo hľadáte.

Čo je nové v systéme Veeam® Backup & Replication™ 6.5?

Systém Veeam® Backup & Replication™ 6.5 predstavuje ďalšiu vlnu inovácií od spoločnosti Veeam a prináša ešte prevratnejšie možnosti vrátane týchto funkcií:

  • bezplatné elektronické vyhľadávanie a obnovenie položiek pre systém Microsoft Exchange,
  • jednoduché obnovenie virtuálneho počítača (VM) zo SAN snapshotov,
  • rozšírené monitorovanie, reportovanie a plánovanie kapacít (vyžaduje si aplikáciu Veeam Management Suite 6.5),
  • podpora nových hypervízorov: VMware vSphere 5.1 i Windows Server 2012 Hyper-V
Prečítajte si, čo je nové vo verzii 6.5

Výkonná, ľahko použiteľná a cenovo dostupná ochrana údajov

Vytvorené špecificky na virtualizáciu

Organizácie vykonávajú virtualizáciu s cieľom ušetriť náklady, zvýšiť výkon a skrátiť prestoje. Ak vaše zálohovanie nie je vytvorené pre podmienky virtualizácie, strácate čas a peniaze a svoje údaje vystavujete nebezpečenstvu.

Systém Veeam® Backup & Replication™ poskytuje výkonnú, ľahko použiteľnú a cenovo dostupnú obnovu (ESG: 77-krát rýchlejšia obnova VMware) virtualizovaných aplikácií a údajov. V jedinom riešení zjednocuje zálohovanie a replikáciu, zvyšuje hodnotu zálohovania a vytvára novú ochranu údajov pre systémy VMware vSphere a Microsoft Hyper-V.

Pozrite si ako to funguje – zúčastnite sa na denne prezentovanej ukážke produktu.

Multi-Hypervisor support

VMware Features Hyper-V Features

Bezkonkurenčné zálohovanie virtuálnych počítačov

Systém Veeam® Backup & Replication™ je vytvorený výhradne pre vaše virtuálne prostredie. Poskytuje rýchle zálohovanie a obnovu virtuálnych počítačov bez ohľadu na virtuálnu platformu, operačný systém alebo typ úložného priestoru, pričom nevyžaduje žiadne agenty. S jednou licenciou a z jednotnej konzoly môžete chrániť celú virtuálnu infraštruktúru so špičkovými funkciami, napríklad okamžitou obnovou virtuálneho počítača, podrobným obnovením súborov a aplikácií, takmer nepretržitou ochranou údajov (near-CDP) a ďalšími funkciami.

Či už používate systém VMware, Hyper-V alebo kombináciu oboch, poskytneme vám podporou pre najnovšie vydania hypervízorov: VMware vSphere 5.1 a Windows Server 2012 Hyper-V.

Kľúčové funkcie

Novinka: Aplikácia Veeam Explorer™ pre systém Microsoft Exchange

Umožňuje okamžité zobrazenie záloh v systéme Exchange, rozšírené možnosti vyhľadávania a rýchle obnovenie jednotlivých položiek systému Exchange (e-maily, kontakty, poznámky atď). A najlepšie zo všetkého je to, že je to zadarmo! (Aplikácia je súčasťou všetkých vydaní systému Veeam Backup & Replication.)

Pozrite si snímky obrazovky aplikácie Veeam Explorer &8482; pre systém Microsoft Exchange.

Nové! Systém Veeam Explorer™ for SAN Snapshots

umožňuje využiť systém od spoločnosti Veeam na obnovu celých virtuálnych počítačov alebo jednotlivých položiek priamo zo snapshotov v systémoch HP StoreVirtual VSA a LeftHand. Podobne ako aplikácia Explorer pre systém Exchange je súčasťou všetkých vydaní systému Veeam Backup & Replication.

Pozrite si snímky obrazovky systému Veeam Explorer™ for SAN Snapshots

Novinka: Rozšírené monitorovanie, reportovanie a plánovanie kapacít

Inovujte na systém Veeam Management Suite™ a získajte sledovanie infraštruktúry zálohovania v reálnom čase, identifikáciu nechránených virtuálnych počítačov, analýzu zdrojov a ďalšie funkcie.

Novinka: Podpora pre systémy vSphere 5.1, Windows Server 2012 a Windows 8

Systém Veeam Backup & Replication plne podporuje systémy vSphere 5.1, Windows Server 2012 a hostiteľské súbory operačného systému Windows 8.

Zálohovanie a replikácia – systém "dva v jednom"

Okrem zálohovania virtuálnych počítačov môžete vykonávať aj replikáciu na základe obrazov buď z toho istého lokálneho umiestnenia (on-site) zaručujúceho vysokú dostupnosť, alebo z umiestnenia v inom systéme (off-site) pri zotavení po havárii. Pomocou systému takmer nepretržitej ochrany údajov (near-CDP) od spoločnosti Veeam môžete v prípade poruchy virtuálneho počítača okamžite prejsť do jeho pohotovostného režimu.

Bez agentov

Hostiteľský ani virtuálny počítač neobsahujú žiadne agenty na poskytovanie licencií, nasadenie, správu ani monitorovanie.

Vstavaná kompresia a deduplikácia

Pomocou kompresie a deduplikácie, ktoré sú zahrnuté bez ďalšieho poplatku, môžete spravovať veľké objemy údajov vygenerovaných prostredníctvom záloh na základe obrazu. Znížte spotrebu zálohovacieho úložného priestoru a množstvo údajov posielaných cez sieť. Spoločnosť Veeam okrem združovania prenosových pásiem a plánovania možností ponúka rozšírenie ochrany prostredia systému VMware na umiestnenie v inom systéme (off-site) alebo v cloude.

Rýchle a flexibilné obnovenie

Obnovenie celého virtuálneho počítača alebo jednotlivých súborov z tej istej zálohy obrazu bez potreby pracovných verzií, agentov alebo indexov.

Zníženie nákladov


Schéma: Výhody systému Veeam Backup & Replication
Skráťte dobu zálohovania

Trvá zálohovania príliš dlho? Aplikácia Veeam Backup & Replication umožňuje na rozdiel od bežného zálohovania pomocou súborov zálohovanie pomocou obrazu, ktoré umožňuje rýchle obnovenie celého virtuálneho počítača, súboru alebo položky aplikácie. Teraz môžete zálohovať tak často, ako budete potrebovať, a čo budete potrebovať a ľahko dosiahnete cieľové body obnovenia (RPO).

Prečítajte si, ako jedno úložisko SMB skrátilo čas zotavenia po havárii
Veeam
Copyright © 2012 Veeam® Software. Privacy policy
Copyright © 2013 Veeam® Software. Privacy policy