Pozrite si toto 5-minútové video o jedinečných nových funkciách vo verzii 7

Aplikácia Backup & Replication™ umožňuje rýchlu, flexibilnú a spoľahlivú obnovu virtualizovaných aplikácií a údajov. V jedinom riešení zjednocuje zálohovanie a replikáciu, zvyšuje hodnotu zálohovania a vytvára novú ochranu údajov pre virtuálne prostredia VMware vSphere a Microsoft Hyper-V.

Výkonný

Dosiahnite požadované parametre
RPO a RTO

Jednoduché používanie

Šetrite čas a
odstráňte riziká

Cenovo dostupný

Zníženie nákladov
až na 70 %

Technológia Modern Data Protection

Požiadavky v oblasti IT sa zmenili

Údaje vašej spoločnosti sú tým najcennejším majetkom. Staršie verzie zálohovacích nástrojov sa však jednoducho nedokážu vyrovnať s požiadavkami virtuálnych prostredí a výzvami, ktoré prináša rýchlo rastúci objem údajov, skracujúce sa zálohovacie okná a rastúca intolerancia voči strate času a údajov. Spoločnosť Veeam® je presvedčená, že dnešné požiadavky v oblasti IT sa zmenili a žiadna organizácia už nechce akceptovať problémy starších verzií s obmedzenou kapacitou, rastúcou komplexnosťou a vysokými nákladmi pri zálohovaní.

Aplikácia Veeam Backup & Replication™ zahŕňa systém Modern Data Protection – Built for Virtualization™ a cloudové služby. Poskytuje výkonnú, používateľsky jednoduchú a cenovo dostupnú ochranu údajov pre prostredia VMware a Hyper-V. Nikdy nebudete musieť aktualizovať ďalšieho agenta, obnovovať ďalší virtuálny stroj od nuly ani vysvetľovať, prečo stále chýbajú zálohovacie okná.

Aplikácia Veeam Backup & Replication poskytuje v porovnaní so staršími verziami nástrojov podstatné a rozsiahle výhody, ktoré umožňujú:

 • skrátenie času zálohovania a obnovenia o 95 %,
 • skrátenie času na správu o 90 %,
 • zníženie nákladov až na 70 %.

Doug Hazelman, riaditeľ pre stratégiu produktov, hovorí o systéme Modern Data Protection

Výkonné, ľahko použiteľné a cenovo dostupné

Vyššia úroveň zálohovania

Zaťažujú vaše súčasné zálohovacie nástroje váš rozpočet pre IT a ich nasadenie trvá mesiace? Ponúkajú kapacitu, akú potrebujete? Ak áno, pracujú práve vtedy, keď to potrebujete?

Aplikácia Veeam Backup & Replication rieši všetky tieto problémy prostredníctvom technológie Modern Data Protection, ktorá je:

 • výkonná: neporovnateľne zlepšuje parametre RPO a RTO,
 • používateľsky jednoduchá: šetrí čas a odstraňuje riziká,
 • cenovo dostupná: znižuje celkové prevádzkové náklady a zvyšuje návratnosť investícií.

Výkonnosť: Neporovnateľné zlepšenie parametrov RTO a RPO

Kratšia doba zálohovania

Trvá vám zálohovanie príliš dlho? Aplikácia Veeam Backup & Replication umožňuje zálohovanie pomocou obrazu, ktoré umožňuje rýchle a efektívne zálohovanie virtuálneho stroja a rýchle a flexibilné obnovenie celého virtuálneho stroja, súboru alebo položky aplikácie. Teraz môžete zálohovať každý virtuálny stroj každý deň – alebo častejšie – takže môžete dosiahnuť požadované parametre RPO.

Jednoduché používanie: Úspora času a odstránenie rizík

Bez agentov

Aplikácia Veeam Backup & Replication nevyžaduje agentov, takže môžete prestať strácať čas a energiu nasadením a správou agentov vo virtuálnych strojoch. S jednou licenciou a z jednotnej konzoly môžete chrániť celú virtuálnu infraštruktúru so špičkovými funkciami, napríklad pomocou technológie Instant VM Recovery™, podrobného obnovenia súborov a aplikácií, replikácie virtuálneho stroja a ďalších funkcií.

Či už používate prostredie VMware, Hyper-V alebo kombináciu oboch, poskytneme vám podporou pre najnovšie vydania hypervízorov: VMware vSphere 5.1 a Windows Server 2012 Hyper-V.

Cenová dostupnosť: Zníženie celkových prevádzkových nákladov a zvýšenie návratnosti investícií

Prístup špecifický pre virtualizáciu

Systém Veeam® Backup & Replication™ je jednoducho použiteľná a cenovo dostupná – najmä v porovnaní so staršími nástrojmi na zálohovanie – aplikácia na poskytovanie licencií a udržiavanie systémov. Je licencovaná pre soket procesora a zahŕňa zálohovanie a obnovenie, replikáciu, deduplikáciu, funkciu WAN Acceleration, podporu hypervízora pre viacero počítačov a centralizovanú správu v rámci jedného komplexného riešenia. Neúčtujú sa žiadne poplatky za jednotlivé aplikácie ani virtuálne stroje a pri poskytovaní licencie, nasadení ani udržiavaní sa nevyžadujú žiadne agenty. Systém Veeam Backup & Replication poskytuje najkomplexnejšiu ochranu vašej virtuálnej infraštruktúry za zlomok ceny iných nástrojov.

Hodnotenie spokojnosti so zákazníckou podporou dosahuje 99 %

Spokojní zákazníci

Spoločnosť Veeam je veľmi hrdá na svoj tím zákazníckej podpory ako na jeden z najdôležitejších zdrojov informácií, ktoré sú hnacou silou pri zdokonaľovaní produktov. Tím zákazníckej podpory spoločnosti Veeam získal v roku 2012 aj čestný titul za najlepšiu technickú podporu dodávateľa od časopisu Windows IT Pro Magazine.

Pracovníci zákazníckej podpory ma prakticky usmernili vo všetkom, čo som potreboval vedieť pri riešení problému. Na komunitných fórach je záplava informácií, takže je mimoriadne užitočné dostať rýchle odpovede.
Jason Knight, manažér IT, L&L Energy, Inc.

Skrátenie času zálohovania o 95 %

Virtualizácia predstavuje jedinečné nové možnosti pre vaše podnikanie. Súčasne prináša nové výzvy, aké fyzické zálohovacie nástroje nedokážu vyriešiť, pretože sa spätne upravujú iba tak, aby dokázali tolerovať virtuálne prostredia. Aplikácia Veeam® Backup & Replication™ využíva virtualizáciu na poskytnutie rýchleho, spoľahlivého zálohovania pomocou obrazu pre prostredia VMware a Hyper-V, ktoré je 20x rýchlejšie a nevyžaduje použitie agentov.

Flexibilita zálohovania

Skrátenie zálohovacích okien

Aplikácia Veeam Backup & Replication vytvára bleskové zálohy virtuálneho stroja, pričom súčasne ponúka viacero možností zálohovania, ktoré spĺňajú vaše potreby. Pri každej konfigurácii infraštruktúry je k dispozícii sieťový režim (NBD), ale spoločnosť Veeam súčasne poskytuje režimy Virtual Appliance (hot add) a Direct SAN Access, ktoré umožňujú priamy prístup k pracovnej pamäti, znižovanie zaťaženia riadiacej siete a hostiteľov hypervízorov a maximalizáciu výkonnosti pri zálohovaní. Okrem toho poskytuje funkcie, ako sú deduplikácia a kompresia na strane zdroja, sledovanie zmenených blokov, paralelné spracovanie, automatické vyvažovanie záťaže a vylúčenie odkladacích súborov, ktoré zabezpečujú v súčasnosti najrýchlejšie a najefektívnejšie zálohovanie.

Kombinácia systémov HP Converged Storage a Veeam Backup & Replication zrýchľuje zálohovanie a obnovovanie a pomáha zákazníkom minimalizovať straty údajov bez znižovania produktivity celej organizácie.

Steve Crimi, vedúci oddelenia pre obchodný rozvoj a aliancie, HP

Zálohovanie zo snímok pamäte

Využitie snímok pamäte

Snímky pamäte samé o sebe nestačia. V prípade chyby siete SAN budete na obnovenie potrebovať reálne zálohy – až doteraz však neboli k dispozícii žiadne vhodné a výkonné nástroje, ktoré by ste mohli použiť na zálohovanie pomocou snímok pamäte. Funkcia Backup from Storage Snapshots umožňuje využiť kapacity pracovnej pamäte a výrazne zlepšiť parameter RPO (Recovery Point Objective) bez vplyvu na produkciu virtuálnych strojov.

Kombinácia systémov HP Converged Storage a Veeam Backup & Replication zrýchľuje zálohovanie a obnovovanie a pomáha zákazníkom minimalizovať straty údajov bez znižovania produktivity celej organizácie.

Steve Crimi, vedúci oddelenia pre obchodný rozvoj a aliancie, HP

Prehrať video: Ukážka programu Veeam Explorer for SAN Snapshots

Zálohovanie pomocou obrazov na úrovni aplikácie

Kompletné a konzistentné zálohovanie

Aplikácia Veeam Backup & Replication využíva spracovanie obrazov na úrovni aplikácie na základe systému VSS od spoločnosti na vytvorenie záloh na úrovni obrazov pre virtuálne stroje, ktoré využívajú aplikácie s podporou systému VSS (napr. Microsoft Active Directory, SQL, Exchange a SharePoint) bez toho, aby ich zatvorili. To znamená, že počas operácií kopírovania údajov sa nevyskytnú žiadne nedokončené databázové transakcie ani nevzniknú neúplné súbory v aplikácii, čo zabezpečuje konzistentnosť zálohovania z hľadiska transakcií. Technológia, ktorá je vlastníctvom spoločnosti Veeam, súčasne zabezpečuje úspešné obnovenie virtuálneho stroja a správne obnovenie všetkých aplikácií nainštalovaných na virtuálnom stroji bez straty údajov a po úspešnom obnovení vykonáva kroky špecifické pre danú aplikáciu (napr. skrátenie záznamu o transakcii).

"Aplikácia spoločnosti Veeam je jediné riešenie, ktoré správne podporuje systém VSS, pretože využíva vlastný ovládač VSS," hovorí Barry. "Tým sa zabezpečí konzistencia zálohovanie z hľadiska databáz na rozdiel od zálohovaní konzistentných z hľadiska zlyhania systému."

Barry Blakeley, architekt infraštruktúry, Mazda North American Operations

Vstavaná kompresia a deduplikácia

Úspory pri ukladaní a vlnová dĺžka

V záujme zníženia zaťaženia siete a obmedzenia priestoru na disku potrebného na uloženie zálohovaných súborov zabezpečuje aplikácia Veeam Backup & Replication kompresiu a deduplikáciu, za ktoré sa nevyžaduje žiaden ďalší poplatok. Pri deduplikácii sa prostredníctvom siete prenášajú iba potrebné údaje, pričom v aplikácii Veeam si môžete vybrať zo štyroch rôznych možností na základe veľkosti virtuálneho stroja a typu cieľa zálohovania, takže môžete optimalizovať rozsah zálohovania a výkonnosť procesu. Aplikácia Veeam súčasne ponúka päť úrovní kompresie, ktoré zabezpečujú správnu vyváženosť medzi spotrebou úložného priestoru, trvaním úlohy a zaťažením servera proxy pri zálohovaní vrátane kompresie s podporou deduplikácie určenej pre úložné zariadenia so vstavanou deduplikáciou.

Pri deduplikácii údajov pomocou aplikácie Veeam sa zálohovacie okno skráti a súčasne sa výrazne zníži objem požadovaného úložného priestoru na zálohovanie. V súčasnosti sú vďaka aplikácii Veeam naše náklady na zálohovanie každý rok približne 50 000 $.

Barry Stewart, manažér IT, Prairie South School Division

Archivácia záloh

Na páske, mimo pôvodného umiestnenia (offsite) alebo v cloude

Pri presune záloh na médium mimo pôvodného umiestnenia (offsite) na dlhodobú archiváciu je posledný krok v stratégii zálohovania označenej ako pravidlo troch kópií. Aplikácia Veeam Backup & Replication poskytuje viaceré možnosti archivácie vrátane pásky a cloudu. V rámci podpory bežných pások umožňuje aplikácia Veeam jednoduché udržiavanie aktuálnych stratégií zálohovania na pásky, pričom využíva váš súčasný hardvér a médiá. Aplikácia Veeam Backup & Replication Cloud Edition poskytuje výhodu zvýšenej dostupnosti a prípadných úspor nákladov, ktoré ponúka ukladanie v rámci verejných cloudových služieb.

Vstavaná aplikácia Built-in WAN Acceleration vyvinutá spoločnosťou Veeam a optimalizovaná špecificky pre zálohovanie pomocou aplikácie od spoločnosti Veeam umožňuje kopírovanie na iné umiestnenia (offsite) až 50x rýchlejšie ako pri bežnom kopírovaní záložného súboru.

Aplikáciu Veeam Backup & Replication využívame ako súčasť našej ponuky hostiteľských a spravovaných služieb. Nové možnosti zálohovania offsite zjednodušia zabezpečenie ochrany našich klientov v prípade havárie. Začlenenie aplikácie Veeam do našich servisných zmlúv nepredstavuje žiadny problém – poskytované funkcie zodpovedajú požiadavkám aj tých najkomplexnejších scenárov nasadenia a program spoločnosti Veeam pre poskytovateľov služieb je v súlade s našim obchodným modelom, čo nám umožňuje flexibilitu zavádzania v našich údajových centrách aj na pracoviskách klienta.

Christian Kelly, riaditeľ pre operácie, Xantrion

Skrátenie času obnovenia o 95 %

Zálohovanie nemá zmysel bez obnovenia. Aplikácia Veeam® Backup & Replication™ poskytne na základe jednoduchého zálohovania pomocou obrazov širokú škálu možností, ktoré vám pomôžu virtuálne riešiť všetky scenáre obnovenia. Spoločnosť Veeam vám okrem toho podľa potreby poskytuje všetko, čo potrebujete – virtuálny stroj, obnovenie na úrovni súborov a položiek aplikácie a služby eDiscovery – prostredníctvom jednoduchého používateľského rozhrania ovládaného pomocou sprievodcu, ktoré nevyžaduje agenty.

Instant VM Recovery™

Obnovenie virtuálneho stroja po chybe za menej ako 2 minúty

Technológia Instant VM Recovery™ umožňuje spustiť všetky virtualizované aplikácie v prostredí VMware alebo Hyper-V priamo z poslednej zálohy. Používatelia nemusia čakať, kým sa z dočasného uloženia extrahuje záloha a skopíruje sa do produkcie, stačí iba spustiť virtuálny stroj s patentovanou technológiou vPower® od spoločnosti Veeam. Následne pomocou technológie VMware Storage vMotion, Hyper-V Live Migration alebo Quick Migration, ktorá je vlastníctvom spoločnosti Veeam, presuňte virtuálny stroj späť do pracovnej pamäte.

S technológiou Instant VM Recovery od spoločnosti Veeam pre prostredie VMware trvá okamžité obnovenie menej ako dve minúty bez ohľadu na veľkosť virtuálneho stroja. S technológiou Instant VM Recovery od spoločnosti Veeam pre prostredie Hyper-V trvá okamžité obnovenie približne sedem sekúnd bez ohľadu na veľkosť virtuálneho stroja.

Správa laboratória ESG: Veeam Backup & Replication - Built for Virtualization

Ukážka: Instant VM Recovery

Veeam Explorer™

Služby eDiscovery a podrobné obnovenie

Obnovenie na úrovni položiek aplikácie je oveľa rýchlejšie a jednoduchšie. Vynulujte všetko, čo potrebujete obnoviť a obnovte jednotlivé položky priamo zo záloh pomocou technológie Veeam Explorer™ pre:

 • Microsoft Exchange: Získajte okamžité zobrazenie záloh v systéme Exchange 2010 a 2013, rozšírené možnosti vyhľadávania a rýchle obnovenie jednotlivých položiek systému Exchange (e-maily, kontakty, poznámky atď).
 • Microsoft SharePoint NOVINKA! : Prehľadávajte zálohy systému SharePoint 2010, vyhľadávajte konkrétne súbory v programe SharePoint a rýchlo obnovujte položky priamo na pôvodný server SharePoint alebo ich odošlite ako prílohu e-mailu.
 • SAN Snapshots: Využite existujúce možnosti systému HP SAN Snapshots na obnovenie jednotlivých súborov alebo celého virtuálneho stroja zo systému SAN snapshots maximálne za 2 minúty bez stupňov alebo medzikrokov.

Systém Veeam Explorer for Microsoft SharePoint je neoceniteľný aj v režime beta. Obnovenie, ktoré by bežne trvalo hodiny, som vykonal za 10 minút. Na základe skúseností plne dôverujem aplikácii Veeam Backup & Replication. Pre mňa je najväčším prínosom spoločnosti Veeam ich schopnosť robiť zložité veci jednoduchými. Jednoducho to funguje.

Clarence Holbrook, správca systému, spoločnosť Hach

SureBackup®

Overenie obnoviteľnosti záloh

Pomocou funkcie SureBackup® možno vždy automaticky overiť obnoviteľnosť každej zálohy, každého virtuálneho stroja. Funkcia SureBackup automaticky spustí virtuálny stroj v izolovanom prostredí Virtual Lab, vykoná súbor skúšok a odošle správu o stave do vašej poštovej schránky, takže budete vždy informovaní o obnoviteľnosti vašich virtuálnych strojov.

Zálohy sú zbytočné, ak nemôžete obnoviť to, čo potrebujete, z virtuálnych strojov. Nemusíme sa obávať takýchto situácií, pretože aplikácia Veeam Backup & Replication automaticky overuje obnoviteľnosť každej jednej zálohy

Pedro Luis Alfonso, riaditeľ pre platformu Wintel, Inversis Banco

Pozrite si ukážku funkcie: SureBackup

Okamžité obnovenie na úrovni súborov

Obnovte súbory priamo zo zálohy

Okamžite obnovte hosťovské súbory a priečinky OS priamo zo zálohy na úrovni obrázka bez toho, aby ste museli najprv extrahovať virtuálny disk. Obnovte súbory z virtuálnych strojov so systémami Windows a Linux alebo s ktorýmkoľvek zo 17 podporovaných hosťovských systémov súborov.

Celková rýchlosť, ktorú dosahuje aplikácia Veeam Backup & Replication, je ohromujúca. Rýchlosť zálohovania virtuálneho stroja sa zvýšila o viac ako 50 percent … Obnovenie virtuálneho stroja zaberá menej ako päť minút … a obnovenie jednej položky je 10-krát rýchlejšie.

Rune Keller, riaditeľ pre systémové operácie, Brødrene A & O Johansen A/S

U-AIR (Universal Application-Item Recovery)

Obnovenie položiek aplikácie bez agentov

Obnovte položky z KTOREJKOĽVEK virtualizovanej aplikácie bez agentov, ďalších záloh alebo softvérových nástrojov. Pomocník funkcie U-AIR® vám pomôže spustiť aplikácie z bodu obnovenia zálohy a extrahovať potrebné položky pomocou bežných nástrojov aplikácie. Žiadne špeciálne agenty, žiadne ďalšie poplatky za licencie.

Pozrite si ukážku U-AIR

Indexovanie a vyhľadávania súborov hosťovských OS

Rýchle vyhľadanie a obnovenie súborov

Funkcia Veeam Backup Enterprise Manager umožňuje vyhľadávanie hosťovských OS v zálohách virtuálnych strojov a ich a obnovenie jedným kliknutím. Po výbere tejto možnosti vytvorí aplikácia Veeam Backup & Replication index súborov OS hosťovaných vo virtuálnom stroji a umožní vyhľadávanie hosťovských súborov systému Windows v zálohách virtuálnych strojov. Po vyhľadaní potrebného súboru môžete súbor jedným kliknutím okamžite obnoviť do jeho pôvodného umiestnenia alebo ho stiahnuť do lokálneho počítača.

Ukážka: Enhanced Enterprise Manager

Zálohovanie a obnovenie pre nástroj vCloud Director

Úplná integrácia pre nástroj vCD

Spoločnosť Veeam rozširuje pomocou rozhrania VMware vCloud Director API podporu pre nástroj vCloud Director s cieľom začleniť zálohy a obnovenia kontajnerov vCloud vApp a virtuálnych strojov vrátane všetkých metaúdajov a atribútov a obnovuje priamo do tých istých alebo do iných nasadení nástroja vCloud Director, čo umožňuje rýchle poskytovanie prostriedkov.

Stabilná integrácia od spoločnosti Veeam kombinovaná s odbornými skúsenosťami spoločnosti GreenPages pri zostavovaní architektúry nástrojov vCloud Director a vCloud Suite® je prínosom pre našich spoločných zákazníkov. Sme radi, že môžeme využiť prínos spoločnosti Veeam pri rozvoji nasadení nástroja vCloud Director

Chris Ward, hlavný technológ, GreenPages Technology Solutions

Pozrite si ukážku: Rozšírené zálohovanie a obnovenie pre nástroj vCloud Director

Rozšírená replikácia

Ochrana kľúčových virtuálnych strojov organizácie je základná požiadavka. Pomocou vstavaných možností replikácie od spoločnosti Veeam môžete neporovnateľne zlepšiť parametre RTO a RPO a neprekročiť pritom hranice rozpočtu a súčasne minimalizovať dopad na infraštruktúru.

2-in-1: backup and replication™

Repliky virtuálnych strojov k dispozícii podľa potreby

Replikácia už nie je luxus, je to súčasť stratégie zálohovania. Funkcia 2-in-1: backup and replication™ poskytuje dostupnú kópiu virtuálneho stroja, takže pri jeho poruche môžete okamžite prejsť na pohotovostný záložný stroj. Vďaka spoločnosti Veeam môžete:

 • zlepšiť plynulosť činnosti pomocou funkcie near-continuous data protection (near-CDP) pre všetky virtualizované aplikácie,
 • zachovať replikácie na základe obrazu v danom umiestnení, aby boli rýchlo dostupné, alebo na inom umiestnení (offsite) na obnovenie pri havárii,
 • jednoducho zabezpečiť nepretržitú dostupnosť systému pomocou synchronizácie delta a automatického obnovovania adries IP.

Spoločnosť Veeam bola jednoznačný výber v prípade replikácie. Plánujeme tento softvér nainštalovať, preto sme sa rozhodli vyskúšať ho pri každodennom zálohovaní serverov. Zistenie, že spoločnosť Veeam odstránila všetky naše problémy pri zálohovaní, bolo príjemným prekvapením. Nemá zmysel ísť hlavou proti múru a využívať iný softvér. Zrazu sme mali ideálne riešenie, ktoré nielenže splnilo naše potreby v oblasti replikácie, ale umožňuje aj efektívne a bezproblémové zálohovanie.

David Humphreys, riaditeľ ICT, Brighton Grammar School

Asistovaný prechod a reálny návrat po obnovení

Zachovanie synchronizácie replík

Replikácia môže byť vaša záchranná sieť. Ak nastane porucha pracovného virtuálneho stroja, môžete okamžite prejsť na jeho repliku a zachovať prístup používateľov k potrebným službám a aplikáciám s minimálnymi škodami pri riešení problému. Kým pracuje replika, máte niekoľko možností na obnovenie bežnej prevádzky – obnovenie pracovného virtuálneho stroja, obnovenie na inom umiestnení alebo obnovenie domovskej adresy virtuálneho stroja v umiestnení použitom na obnovenie po havárii.

Aplikácia Veeam Backup & Replication súčasne zachováva viacero bodov obnovenia replík. Ak je posledná replika poškodená, spoločnosť Veeam umožňuje návrat na predchádzajúci bod obnovenia.

V minulosti sme zrkadlili virtuálne stroje v základných údajových centrách do sekundárneho údajového centra v sieti SAN. Teraz požívame na replikáciu aplikáciu od spoločnosti Veeam. Je flexibilnejšia, používateľsky jednoduchšia a nákladovo efektívnejšia.

Dan Johnson, riaditeľ pre systémy, London School of Hygiene and Tropical Medicine

SureReplica

Automatické overenie replík

Pomocou novej funkcie SureReplica môžete automaticky overovať každý bod obnovenia v každej replike, pričom spustíte virtuálny stroj a skriptované testy ktorejkoľvek aplikácie.

Zabudnite na problémy s manuálnym testovaním. Pomocou funkcie Virtual Lab môžete dokonca spustiť pohotovostné repliky a infraštruktúry na obnovenie po havárii. Využite funkciu U-AIR® (Universal Application-Item Recovery) na rýchlejšie obnovenie objektov aplikácií bez použitia agentov a nástroj On-Demand Sandbox™ na testovanie, riešenie problémov a zaškolenie.

Video: Virtual Lab

Replikácia do iného umiestnenia (offsite)

Optimalizovanie prenosu údajov

Trápite sa s replikáciou prostredníctvom siete WAN alebo s pomalým pripojením? Aplikácia Veeam Backup & Replication poskytuje viacero metód na optimalizáciu prenosu údajov s cieľom zvýšiť výkonnosť replikácie. Vďaka spoločnosti Veeam môžete:

 • vykonávať deduplikáciu na strane zdroja a kompresiu pri presune repliky,
 • využiť viacero prúdov na stiahnutie, aby ste naplno využili šírku pásma,
 • nastaviť konfiguráciu pravidiel združovania v sieti s cieľom minimalizovať spotrebu šírky pásma,
 • využiť klonovanie repliky, aby ste sa vyhli zasielaniu kompletných záloh cez sieť WAN.

Ukladanie záloh

Zálohujte a obnovujte čo chcete, kde chcete a kedy chcete, či už v danom umiestnení, na pásku alebo do cloudu. Tzv. pravidlo troch kópií hovorí, že musíte uchovávať tri kópie údajov uložené na dvoch rôznych súboroch médií, pričom jedna kópia má byť na inom umiestnení (offsite). Spoločnosť Veeam využíva pri dodržiavaní pravidla troch kópií agnostický prístup k spôsobu uloženia, čo umožňuje flexibilitu možností pri ukladaní, šetrenie nákladov a zaistenie bezpečnosti a rýchlej dostupnosti údajov.

Podpora bežných pások

Využitie investícií do pások

Povedzme si to otvorene – nikto nie je fanúšikom pások. Stále však predstavujú pridanú hodnotu pri dnešných stratégiách zálohovania, pretože spĺňajú požiadavky v oblasti súladu alebo stratégií dlhodobej archivácie za zlomok ceny za ukladanie na disky. Spoločnosť Veeam podporuje bežné pásky pre samostatné disky, knižnice pások a virtuálne knižnice pások, čo umožňuje zálohovať celý virtuálny stroj alebo jednotlivé súbory na pásku a jednoducho ich obnoviť zo špecifických bodov obnovenia, čím sa predlžuje životnosť vašich súčasných investícií do pások.

Čas a samotná aplikácia Veeam Backup & Replication ukázali neoceniteľný prínos tohto postupu. Pri ďalšom zvýšení pomeru disku a pások v aplikácii Veeam Backup & Replication verzie 7 sa teším že sa zbavíme nákladného, zložitého, zaťažujúceho a vysoko neefektívneho zálohovania na pásky zo starších riešení. Spoločnosť zníži svoje náklady a ja ako správca ušetrím čas a vyhnem sa stresu.

Clarence Holbrook, správca systému v spoločnosti Hach

Pozrite si ukážku: Archivácia na pásku

Flexibilné uchovávanie

Účinná a efektívna archivácia

Je jednoduchšia cesta ako vytvárať kópie záloh. V rámci funkcie Backup Copy môžete nastaviť samostatné nastavenie uchovávania na účely archivácie viacerých úplných záloh prostredníctvom stratégie GFS (grandfather/father/son) s cieľom zabezpečiť účinnosť a efektívnosť archivácie. Dosiahnite úspory pri ukladaní vďaka malému počtu bodov obnovenia v primárnom odkladacom priestore na zálohovanie a kopírujte zálohy (pomocou voliteľnej funkcie Built-in WAN Acceleration) do pamäte v danom umiestnení (onsite) alebo mimo neho (offsite) s nižšími nákladmi na jeden TB. Minimalizujte problémy so zálohovaním a zjednodušte zálohovanie offsite prostredníctvom siete WAN pomocou nových úplných záloh z existujúcich úplných a postupných záloh.

"Väčšina organizácií potrebuje získať kópie záloh v iných umiestneniach," hovorí Dines. "Nová funkcia, ktorú prináša spoločnosť Veeam, zvyšuje efektívnosť tohto procesu."

Rachel Dinesová, hlavná analytička pre Forrester Research

Vstavané zrýchlenie siete WAN

Vytváranie záloh na iných umiestneniach (offsite) 50x rýchlejšie

Zálohovanie pomocou siete WAN je problematické a vlnové pásma sú nákladné. Funkcia Built-in WAN Acceleration od spoločnosti Veeam umožňuje výberové kopírovanie záloh virtuálnych strojov do iných umiestnení (offsite) prostredníctvom siete WAN bez potreby získať ďalšie vlnové pásmo. Technológia WAN Acceleration od spoločnosti Veeam podporuje technológie na rozšírenú redukciu údajov, ktoré neporovnateľne znižujú objem údajov určených na prenos cez pripojenie k sieti WAN. Už nemusíte zadávať zložité nastavenia siete a získavať ďalšie vlnové pásma ani hardvér – všetko je zabudované v aplikácii.

Dokonca ani mnohé staršie riešenia určené pre podniky neponúkajú vstavané zrýchlenie siete WAN.

Rachel Dines, hlavný analytik pre Forrester Research

Pozrite si ukážku: Vstavané zrýchlenie siete WAN

Zálohovanie do iného umiestnenia – do cloudu

Vedúci produkt v oblasti zálohovania virtuálnych strojov podporuje cloudové služby

Prekonajte pravidlo troch kópií modernými prostriedkami. Pomocou aplikácie Veeam Backup & Replication™ Cloud Edition sa môžete obrátiť na 19 špičkových verejných cloudových úložísk, vrátane služieb Amazon a Azure, a otvorených platforiem na ukladanie do cloudov, napr. OpenStack, a využiť používateľsky jednoduché ukladanie záloh virtuálnych strojov v prostrediach VMware a Hyper-V do iných umiestnení (offsite). Všetky zálohy uložené do cloudov sa komprimujú, deduplikujú a šifrujú bez:

 • bez potreby získať rozhrania API,
 • bez zložitého nastavenia,
 • bez prerušenia alebo dopadu na lokálne operácie.

Pozrite si ukážku verzie Cloud Edition

Podpora podnikov

Povedzme si to otvorene – nie je jednoduché snažiť sa o zlepšenie vášho prostredia IT. Prestaňte zvádzať boje s vašimi aktuálnymi riešeniami zálohovania, ktoré iba tolerujú virtuálne prostredie. Aplikácia Veeam® Backup & Replication™ je vytvorená tak, aby bola dostupná pre podniky a aby zvládla prostredia s viacerými hypervízormi a tisíckami virtuálnych strojov a petabajtmi údajov. Či vaše prostredie zahŕňa viaceré údajové centrá po celom svete alebo vzdialenú kanceláriu alebo pobočku (ROBO) – spoločnosť Veeam myslela na všetko.

Distribuovaná architektúra

Budovanie v záujme rastu

Inteligentný dizajn zjednodušuje nasadenie a optimalizuje výkonnosť prostredí ROBO a rozsiahlych inštalácií. Môžete nasadiť niekoľko riadiacich serverov, zálohovacích serverov proxy a odkladacích priestorov bez ďalších poplatkov za licencie zabezpečujúcich dostatok kapacity pre veľké prostredia a pritom spravovať monitorovanie a tvorbu správ prostredníctvom jedného okna.

Nie je ani potrebné dolaďovať alebo upravovať úlohy zálohovania. Automatické vyváženie zaťaženia dynamicky upravuje zmeny v zaťažení a vo virtuálnej infraštruktúre a súčasne inteligentne zohľadňuje špecifiká, napr. prepojenie servera proxy a ukladacieho priestoru a paralelné úlohy.

Centralizovaná správa

Správa záloh prostredníctvom jedného okna

Webový klient Enterprise Manager umožňuje federalizovať niekoľko záložných serverov z viacerých umiestnení do jedného okna bez potreby prihlásiť sa do siete spoločnosti. Spustite, zastavte, obnovte a upravujte úlohy a prehľadávajte a hľadajte súbory v zálohách. Alebo môžete rýchlo a jednoducho obnoviť súbory a virtuálne stroje alebo, v prípade veľkých organizácií, delegovať možnosti obnovenia tak, aby ste vybratým používateľom pridelili oprávnenie na obnovenie ich vlastných súborov a virtuálnych strojov.

Aplikácia Veeam Backup & Replication zahŕňa aj rozšírené možnosti prostredia PowerShell. V prostredí PowerShell môžete robiť takmer všetko, čo môžete robiť v rozhraní. Ak chcete dosiahnuť ešte vyššiu flexibilitu pri integrácii s existujúcimi webovými portálmi, využite rozhranie RESTful API.

Obnovenie virtuálneho stroja z tabletu iPad vo vlaku pomocou 3G a softvéru Veeam Backup and restore – jedinečné!

@kbb

Úlohy v systémoch Hyper-V a vSphere možno spustiť, zastaviť, obnoviť, klonovať alebo upravovať prostredníctvom funkcie Enterprise Manager.

Rozšírené monitorovanie, tvorba správ a plánovanie kapacít

Komplexná ochrana údajov a správa virtualizácie

Inovujte na systém Veeam Backup Management Suite™, ktorý spája aplikáciu Veeam Backup & Replication so službou Veeam ONE s cieľom zabezpečiť monitorovanie v reálnom čase, tvorbu správ a plánovanie kapacít pre zálohovaciu infraštruktúru v rámci jedného integrovaného riešenia.

Video: Rozšírená tvorba správ a plánovanie kapacít pri zálohovaní

Bez agentov

Už nikdy aktualizácia ďalších agentov

Nástroje fyzického zálohovania zbytočne zvyšujú zložitosť využívaním agentov pre virtuálne stroje. Zálohovanie sa tým komplikuje, najmä v prípade väčších a rastúcich údajových centier, a ohrozuje najdôležitejšie virtuálne stroje. Spoločnosť Veeam nevyžaduje pri licencovaní, nasadení, monitorovaní ani správe hostiteľov ani virtuálnych strojov žiadne agenty, čo šetrí váš čas a eliminuje riziká. Už nikdy nebudete musieť aktualizovať ďalšie agenty.

Aplikácia Veeam Backup & Replication má jedinečne jednoduché nastavenie, používanie a správu, dokonca aj vo veľkých zariadeniach, ako je to naše.

Lee Richardson, systémový technik, Together Housing Group

Ľubovoľný spôsob uloženia

Výber preferovaného poskytovateľa uloženia

Flexibilná integrácia poskytuje viac príležitostí na rozšírenie. Aplikácia Veeam Backup & Replication umožňuje využitie ľubovoľnej kombinácie úložných zariadení na produkciu, uloženie záloh a obnovenie po havárii. Umožňuje flexibilný výber zálohovania do iných umiestnení (offsite), vďaka ktorému môžete maximálne využiť investície do starších páskových zariadení, alebo možnosť zálohovať do viac ako 19 verejných cloudových úložísk, vrátane služieb Amazon a Azure, a otvorených platforiem na ukladanie do cloudov, napr. OpenStack.

Sme radi, že nám spoločnosť Veeam umožňuje flexibilný výber ukladacieho hardvéru. Priebežne vyhodnocujeme najlepšie produkty pre naše prostredia IT a obchodné modely a keďže spoločnosť Veeam dokáže využiť všetky úložné zariadenia, poskytuje nám do budúcnosti flexibilné možnosti v tejto oblasti.

Kai Sookwongse, riaditeľ oddelenia, služby podnikovej infraštruktúry pre Mazda North American Operations

Prehrať video: Pozrite si, prečo si spoločnosť Mazda vybrala značku Veeam

Podpora viacerých hypervízorov

To najlepšie z oboch svetov

Iba málo centier IT dnes využíva iba jeden hypervízor. Spoločnosť Veeam ponúka nielen ochranu viacerých hypervízorov z jednej centralizovanej
riadiacej konzoly, ale aj špecifické a používateľsky jednoduché funkcie a integráciu hypervízorov.

Microsoft Hyper-V

Využite bezkonkurenčnú podporu systému Windows Server 2012 Hyper-V s rozšírenou deduplikáciou a kompresiou a reálnym postupným zálohovaním a podporu formátu VHDX a virtuálnych strojov v protokole SMB 3.0.

VMware vSphere

Získajte podporu pre systém VMware vrátane podpory verzie vSphere 5.1, inteligentnú integráciu s nástrojom VDDK, rozšírené zálohovanie a obnovenie pre nástroj vCloud Director a zálohovanie zo snímok pamäte a doplnok vSphere Web Client.

Rozšírená podpora systému VMware

TFor vCloud Director a doplnok vSphere Web Client

Najnovšie virtualizačné technológie obsahujú technológiu Modern Data Protection™. Špecifické spojenie so systémom VMware vCloud Director a doplnkom vSphere Web Client zabezpečuje maximálne využitie funkcií prostredia VMware.

vCloud Director

Vďaka hlbokej integrácii so systémom VMware vCloud Director (vCD) môžete prehliadať infraštruktúru vCD z aplikácie Veeam Backup & Replication. Zálohujte všetky kontajnery vCloud vApp a virtuálne stroje vrátane všetkých metaúdajov a znovu ich obnovte do pôvodného alebo do iného nasadenia systému vCloud Director.

Prehrať video

Doplnok vSphere Web Client

Technológia vSphere vstavaná pre ďalšiu generáciu doplnku vSphere Web Client umožňuje monitorovať jednotlivé zálohovania a celkovú infraštruktúru zálohovania priamo z riadiacej konzoly systému vSphere.

Prehrať video

Nižšie náklady a vyššia návratnosť investícií

Znížte svoje náklady až na 70 %. To čo bolo kedysi zložité a nákladné je dnes používateľsky jednoduché a cenovo dostupné. Výkonná ochrana údajov určená pre virtualizáciu, ktorú poskytuje spoločnosť Veeam, nevyžaduje vysoké náklady. Aplikácia Veeam® Backup & Replication™ umožňuje najkomplexnejšiu ochranu vašej virtuálnej infraštruktúry s nízkymi celkovými prevádzkovými nákladmi a s množstvom funkcií, ktoré zabezpečia maximálnu návratnosť investícií v oblasti virtualizácie.

Bez agentov

Už nikdy aktualizácia ďalších agentov

Agenty spôsobujú zmätok a ohrozujú virtuálne stroje. Pri licencovaní, nasadení, monitorovaní ani správe virtuálnych strojov nepotrebujete žiadne agenty, čo šetrí váš čas a peniaze.

Jeden z hlavných dôvodov, prečo sme si vybrali spoločnosť Veeam, je vylúčenie agentov. Správa agentov zaberá veľa času a nechceli sme riskovať dni bez zálohovania, ak zabudneme nainštalovať agenta do virtuálneho stroja počas inovácie softvéru.

Joost Hermans, správca systémov IT, Blokker B. V.

Licencie typu all-inclusive

Jednoduché licencovanie podľa soketov a ďalšie výhody

Nemíňajte peniaze za jednotlivé funkcie. Väčšina spoločností vyžaduje ďalšie poplatky za jednotlivé funkcie, ale spoločnosť Veeam postupuje inak. Jednoduché licencovanie podľa soketov zahŕňa zálohovanie aj replikáciu, podporu viacerých hypervízorov, službu eDiscovery a podrobné obnovenie pre systémy Exchange, SharePoint a SAN Snapshots a ďalšie funkcie – to všetko v jednom komplexnom riešení bez poplatkov za každú aplikáciu alebo každý virtuálny stroj.

Aplikácia Veeam Backup & Replication je riešenie, ktoré ponúka funkcie podnikového zálohovania pre prostredia malých podnikov za jedinečných cenových podmienok.

Mark Dendrinelis a Mark Murdock, Alliance Tech Partners, USA

Úspory pri ukladaní

Širšie využitie rozpočtu na ukladanie

Technológia Modern Data Protection™ ponúka rozsiahle úspory pri ukladaní. Vstavaná deduplikácia a kompresia od spoločnosti Veeam umožňuje výrazne minimalizovať spotrebu pamäte, dokonca viac ako pri kombinácii s deduplikáciou pri ukladaní do systému Windows Server 2012. Funkcia Backup Copy umožňuje zachovať malý počet bodov obnovenia v primárnom odkladacom priestore na rýchle obnovenie a vytvoriť si dlhodobý odkladací priestor na tom istom (onsite) alebo inom (offsite) umiestnení a ukladať zálohy s nižšími nákladmi na jeden TB.

Pri deduplikácii údajov pomocou aplikácie Veeam sa zálohovacie okno skráti a súčasne sa výrazne zníži objem požadovaného úložného priestoru na zálohovanie. V súčasnosti sú vďaka aplikácii Veeam naše náklady na zálohovanie každý rok približne 50 000 $.

Barry Stewart, manažér IT, Prairie South School Division

Jednoduché používanie

Jednoducho to funguje!

Inštalácia je jednoduchá a za niekoľko minút budete hotoví. Používateľské rozhranie sa riadi sprievodcom, čo zjednodušuje používanie. Veľkú časť technológie spoločnosti Veeam môžete dokonca využívať zadarmo. Program Veeam Backup™ Free Edition obsahuje množstvo užitočných pomôcok na každodennú správu virtuálnych strojov, za ktoré by ste u väčšiny spoločností museli zaplatiť – a to všetko bez uplynutia platnosti a bez obmedzení pre virtuálne stroje.

Stiahnuť program Veeam Backup Free Edition

10 minút na inštaláciu, 10 minút na konfiguráciu, 2 hodiny prevádzky. A moje nové prostredie je zálohované a chránené cez @veeam #win!

@cragdoo

Ukážka programu Veeam Backup Free Edition

Rozšírené monitorovanie, tvorba správ a plánovanie kapacít

Inovujte na systém Veeam Backup Essentials™ a ušetríte 49 % alebo viac za prostredia s procesorom s 2, 4 alebo 6 soketmi vďaka kombinácii aplikácie Veeam Backup & Replication so službou Veeam ONE™ s cieľom zabezpečiť monitorovanie v reálnom čase, tvorbu správ a plánovanie kapacít pre zálohovaciu infraštruktúru v rámci jedného integrovaného riešenia.

Rozšírené monitorovanie zálohovania

Získajte aplikáciu Veeam Backup & Replication verziu 7

en|ppc-v7-vm-backup-b

Veeam Backup & Replication v7
Bezkonkurenčné zálohovanie virtuálnych strojov pre prostredia VMware a Hyper-V

Backup & Replication v7