YENİ 2017 Availability Report
BT İnovasyon. Planınız nedir?
Kuruluşların dijital dönüşüm konusunda neden hala zorlandıklarını öğrenin

Hizmet kesintisiz çalışırlığı hedeflerinin karşılanmadığı durumlarda gerçek dünyaya olan etkisi inceleniyor.

Veeam®, global seviyede 1000'in üzerinde BT karar alıcısının katıldığı, kuruluşların günümüzde karşı karşıya kaldığı koruma, kurtarma ve Kesintisiz Çalışırlık güçlüklerini daha iyi anlamayı amaçlayan bir anket için ESG'yi görevlendirdi.

Genel sonuçlar şaşırtıcıydı ve katılımcıların kuruluşlarında, güvenilir bir şekilde kurtarılabilir olmayan büyük miktarda veri olduğunu gösteriyordu. Raporun içerdiği önemli bulgular:

  • Kuruluşların %82'si kullanıcı talepleriyle BT'nin sunabildikleri arasında bulunan 'Sürekli Çalışırlık Açığı' ile karşılaşıyor
  • Bu açık, yılda 21,8 milyon ABD Doları tutarında, planlanmamış kesinti sürelerinden doğan ek maliyete neden oluyor.
  • Bu da, yeniliklere engel oluyor ve kuruluşların %66'sı, planlı olmayan kesinti süresi nedeniyle dijital dönüşüm girişimlerinin sekteye uğradığını kabul ediyor

Sonuçlar ayrıca, YoY olaylarında %36 artış olduğunu belirtiyor. Bu da sorunun daha kötüye gittiğini gösteriyor. Kuruluşlar artık gecikmeleri tolere edemiyor ve güvenilir, hızlı kurtarma için modern Kesintisiz Çalışırlık çözümlerini planlama ve uygulama hızlarını artırmaları gerekiyor.

Buradaki önemli soru şu: Kuruluşlar neyi kaybetmeyi göz alabilir?

Tüm raporu indirerek Kesintisiz Çalışan Kuruluşlara dönüşmede ve BT sistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamada her kuruluşun ihtiyacı olan 3 önemli adımı öğrenin.

21,8 Milyon ABD Doları
, kesinti süresinin yıllık ortalama maliyetidir

Katılımcıların %87'si
gelecekteki kesinti süresi veya veri kaybı maliyetlerinde
ARTIŞ
bekliyor

Raporu İndirin