JUŻ WKRÓTCE — DLA USŁUGODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORSTW

Nowość Veeam Availability Console

Kompleksowe zarządzanie oraz wgląd w obciążenia wirtualne, fizyczne i chmurowe

Zarejestruj się, aby w pierwszej kolejności dowiedzieć się o udostępnieniu produktu

Łatwe wdrażanie u klientów rozwiązań Veeam z zakresu dostępności oraz ich monitorowanie i zarządzanie nimi

Łatwe wdrażanie

Każde przedsiębiorstwo dąży do obniżenia kosztów zarządzania infrastrukturą IT i zapewniania dostępności oraz skrócenia czasu poświęcanego na te działania. Jednym ze sprawdzonych sposobów realizacji tego celu jest współpraca z dostawcą usług zarządzanych. W niedawnym badaniu agencji 451 Research1 przeprowadzonym na zlecenie firmy Microsoft 56% respondentów korzystających z usług zarządzanych zadeklarowało, że w 2017 r. zamierza skorzystać z zarządzanych usług tworzenia kopii zapasowych.

1 451 Research. 2017 Microsoft Hosting and Cloud Study

Bezpłatna, działająca w chmurze platforma zarządzania dla usługodawców

 • Wszystko, czego potrzeba

  Wszystko, czego potrzeba do rozwoju działalności

  Zwiększanie przychodów i oferowanie dodatkowej wartości przez dostarczanie klientom rozwiązań Veeam® służących do zapewniania dostępności obciążeń wirtualnych, fizycznych i chmurowych oraz zarządzanie nimi
 • Zarządzane usługi tworzenia kopii zapasowych

  Łatwe świadczenie zarządzanych usług tworzenia kopii zapasowych

  Maksymalizacja wydajności i efektywności dzięki centralnemu zarządzaniu kopiami zapasowymi i replikami klientów oraz ich monitorowaniu w webowym portalu z obsługą wielu dzierżawców
 • Pełny wgląd

  Pełny wgląd we własne środowisko i środowiska klientów

  Kontrola nad działalnością dzięki bieżącemu monitorowaniu i raportowaniu wirtualnej, fizycznej oraz chmurowej infrastruktury Veeam klientów, a także dzięki zautomatyzowanym rozliczeniom

Chcesz wejść na rynek usług zarządzanych? NOWE narzędzie Veeam Availability Console zawiera wszystko, czego potrzebujesz do odróżnienia się od konkurencji i wykorzystania nowych strumieni przychodów — niezależnie od tego, czy używasz własnej infrastruktury, czy chmury publicznej.

Obejrzyj wystąpienie dotyczące narzędzia Veeam Availability Console (w jęz. Angielskim)

Czy Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje możliwości scentralizowanego zarządzania rozproszonym środowiskiem Veeam? Narzędzie Veeam Availability Console dla przedsiębiorstw umożliwia łatwe wdrażanie i monitorowanie obciążeń lokalnych, zdalnych i działających w chmurze hybrydowej oraz zarządzanie nimi.

WIĘCEJ INFORMACJI W ARKUSZU DANYCH (w języku angielskim)

Zarejestruj się, aby w pierwszej kolejności dowiedzieć się o udostępnieniu produktu

AVAILABILITY for the Always-On Enterprise

Firma Veeam dostrzega nowe wyzwania, przed którymi stają przedsiębiorstwa na całym świecie chcące realizować koncepcję Always-On Enterprise™, czyli prowadzić działalność w trybie 24.7.365. Dlatego stworzyliśmy nowy segment rynku — Availability for the Always-On Enterprise™ — pomagając przedsiębiorstwom w osiągnięciu założonych poziomów usług i umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT oraz związanych z nią aplikacji i danych w czasie liczonym w sekundach i minutach.