• Veeam

BEZPŁATNA 30-DNIOWA WERSJA PRÓBNA

Veeam Backup
for Microsoft 365

 • Lider rynku backupu pakietu Microsoft 365
 • Zabezpieczenie krytycznych danych pakietu Microsoft 365
 • Wdrożenie w postaci usługi lub do samodzielnego zarządzania

Pobierz BEZPŁATNĄ wersję próbnąrozwiązania nr 1 do backupu pakietu Microsoft 365

Ochrona danych pakietu Microsoft 365

Według agencji ESG 53% badanych przedsiębiorstw podało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyło utraty danych w aplikacjach SaaS. Model wspólnej odpowiedzialności za pakiet Microsoft 365 określa to jasno: dane w pakiecie Microsoft 365 (dawniej Office 365) należą do Twojej firmy, dlatego to na Tobie spoczywa obowiązek ich ochrony. Nie pozwól, aby Twoja firma ucierpiała na skutek luk w zasadach przechowywania lub w wyniku utraty danych.

Rozwiązanie Veeam® Backup for Microsoft 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Office 365 — w tym programów Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive dla Firm i Microsoft Teams — dzięki czemu są one stale chronione i dostępne.

Zabezpieczenie krytycznych danych

Chroń dane pakietu Office 365 przed przypadkowym usunięciem i zagrożeniami bezpieczeństwa, takimi jak ataki ransomware.

Odzyskiwanie danych zgodnie z potrzebami

Jako kluczowy element planu odzyskiwania pakietu Microsoft 365 po awarii zapewnij możliwość szybkiego odzyskiwania danych z najlepszą w branży elastycznością.

Dbanie o zgodność z przepisami

Spełniaj wymagania prawne dzięki szybkim funkcjom wyszukiwania.

Sposób działania

Wdrożenie i przechowywanie danych w dowolnie wybranym miejscu

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 składa się z trzech komponentów: serwera kopii zapasowych służącego do centralnego określania konfiguracji, serwera proxy kopii zapasowych odpowiadającego za transfer danych i repozytorium kopii zapasowych, w którym są przechowywane dane. Taka budowa zapewnia swobodę, która umożliwia elastyczne wdrażanie rozwiązania i przechowywanie danych w dowolnie wybranym miejscu: w środowisku lokalnym lub w chmurze.

 • Łatwe tworzenie zadań backupu pakietu Office 365

 • Przeszukiwanie kopii zapasowych pakietu Office 365

 • Szybkie przywracanie danych pakietu Microsoft 365

 • Wdrażanie rozwiązania w dowolnym miejscu

 • Niezawodne kopie zapasowe

  Definiując zadania tworzenia kopii zapasowych dotyczące danych pakietu Microsoft 365, można je dokładnie dostosować do firmowych potrzeb z zakresu ochrony danych.

  • Można się zdecydować na backup całej organizacji albo wybrać konkretne obiekty, które mają być uwzględniane w kopiach zapasowych lub z nich wykluczane.
  • Elastyczny harmonogram sprawia, że kopie zapasowe pakietu Office 365 mogą być tworzone o dowolnie wybranej porze i z dowolną częstotliwością.
 • Wydajne operacje eDiscovery

  Skorzystaj ze szczegółowych filtrów i indeksu, aby szybko przeszukiwać kopie zapasowe pakietu Microsoft 365 i znaleźć dokładnie ten zestaw danych, który chcesz odzyskać.

  • Przeglądaj całą zawartość kopii zapasowej z możliwością dostępu do najnowszego zapisanego stanu lub punktu w czasie.
  • Zaawansowane kryteria oparte na treści danych ułatwiają wykonywanie rozbudowanych operacji eDiscovery.
 • Szybkie odzyskiwanie

  Narzędzia Veeam Explorer umożliwiają szybkie przywracanie danych pakietu Microsoft 365 z kopii zapasowych Veeam, udostępniając ponad 50 sposobów odzyskiwania.

  • W kreatorze przywracania można łatwo wybrać plik do przywrócenia przy użyciu uwierzytelniania nowoczesnego lub podstawowego.
  • Dane można odzyskać do pierwotnej lub nowej lokalizacji. Do wyboru są także opcje przywracania wcześniejszych wersji, brakujących/zmienionych elementów, a także zapisywania, wysyłania i eksportu.
 • Model usługowy i możliwość samodzielnego zarządzania

  Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 można wdrożyć zgodnie z wymaganiami firmy: w modelu usługowym (as-a-Service) lub do samodzielnego zarządzania.

  • Partner programu Veeam Cloud and Service Provider skonfiguruje Twoje środowisko kopii zapasowych (serwery, repozytoria, kopie zapasowe) i włączy potrzebne opcje samoobsługi.
  • Rozwiązanie można wdrożyć w środowisku lokalnym (w takim przypadku kopie zapasowe są przechowywane w lokalnej pamięci masowej) albo bezpośrednio jako maszynę wirtualną / instancję w serwisach Azure Marketplace, AWS Marketplace lub IBM Cloud.

MOŻLIWOŚCI

Możliwości rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 umożliwia elastyczne tworzenie kopii zapasowych danych Microsoft   365 w dowolnym miejscu, ich przywracanie z  czołową w branży elastycznością i  wykonywanie zaawansowanych operacji eDiscovery.

Czy pakiet Microsoft 365 tworzy kopie zapasowe danych?

Twórz kopie zapasowe danych programów Exchange i SharePoint Online, OneDrive dla Firm oraz Teams, korzystając z najniższej w branży wartości docelowego punktu odzyskiwania (RPO), wynoszącej zaledwie 5 minut!

Zabezpieczenie programów SharePoint i OneDrive dla Firm

Chroń witryny, dokumenty, biblioteki i listy programu SharePoint Online oraz konta, pliki i foldery programu OneDrive dla Firm.

Ochrona danych programu Microsoft Teams

Dzięki zastosowaniu interfejsów Microsoft Teams API rozwiązanie Veeam udostępnia indywidualnie dostosowany backup programu Teams, zapewniając pełną kontrolę i ochronę krytycznych danych.

Wdrożenie i przechowywanie w środowisku lokalnym lub w chmurze

Rozwiązanie można wdrożyć w środowisku lokalnym albo na platformie Azure lub AWS Marketplace, a dane przechowywać w obiektowej pamięci masowej w chmurze, takiej jak AWS S3 czy Azure Blob.

Ochrona danych Microsoft 365 w modelu BaaS

Firma Veeam udostępnia rozbudowany ekosystem dostawców usług zarządzanych, dzięki czemu ochronę danych Microsoft 365 możesz zlecić ekspertom.

50 opcji odzyskiwania danych Microsoft 365

Niezależnie od tego, czy chodzi o odzyskiwanie pojedynczych elementów czy o zbiorcze, jednoczesne odzyskiwanie wielu użytkowników, KAŻDĄ operację odzyskiwania można wykonać trzema kliknięciami!

Sprawne operacje eDiscovery w pakiecie Microsoft 365

Wykonuj zaawansowane operacje wyszukiwania w całym środowisku Microsoft 365, aby znaleźć określone elementy wymagające odzyskania lub wyeksportowania.

Szybkie spełnianie wymagań prawnych

Łatwo wyszukuj i pobieraj dokumenty pakietu Microsoft 365, aby terminowo realizować wnioski kierowane do przedsiębiorstwa na mocy obowiązujących przepisów.

Skalowalność z myślą o ochronie przedsiębiorstwa

Architektura rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365 umożliwia obsługę wdrożeń w   największych przedsiębiorstwach obecnych na rynku.

Wbudowane zabezpieczenia

Korzystaj z dodatkowych, niezmiennych egzemplarzy kopii zapasowych, uwierzytelniania wieloskładnikowego i szyfrowania danych pakietu Microsoft 365 przechowywanych w obiektowej pamięci masowej.

Zaawansowane monitorowanie i raportowanie

Monitoruj zasoby kopii zapasowych pakietu Microsoft 365 i pamięci masowej, otrzymuj ostrzeżenia w celu rozwiązywania problemów oraz generuj raporty pomagające dotrzymywać parametrów RPO.

Hybrydowa obsługa backupu danych Microsoft 365

Usprawnij ochronę danych dzięki obsłudze hybrydowego środowiska obejmującego usługę Microsoft 365 oraz lokalne wdrożenia programów Exchange i SharePoint.

Ceny i warianty

Firma Veeam oferuje prostą strukturę licencjonowania, która odpowiada różnym sposobom korzystania z pakietu Microsoft 365.

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 jest dostępne w postaci subskrypcji o okresie obowiązywania od roku do 5 lat. Im więcej lat obejmuje subskrypcja, tym większa zniżka. Licencje są sprzedawane według liczby użytkowników (minimalny zakup to 10 licencji) i obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7. Wszystkie licencje obejmują obsługę programów Exchange Online, Exchange On‑Premises, SharePoint Online, SharePoint On‑Premises, OneDrive dla Firm i Microsoft Teams.

 • Wersja Community

  Tylko 10 użytkowników

  BEZPŁATNIE

  ograniczona pomoc techniczna

 • Płatna subskrypcja

  Plany od roku do 5 lat

  1,70 USDMSRP

  miesięcznie

 • Usługi zarządzane

  Backup-as-a-Service

  BaaS dla pakietu Microsoft 365

  dostarczane przez partnerów firmy Veeam

* Przy zakupie tego produktu online obowiązuje ograniczenie do 250 użytkowników. W celu uzyskania informacji o cenach w zależności od regionu prosimy o kontakt.

Najbardziej wiarygodne marki wybierają rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365