Veeam

BEZPŁATNA 30‑dniowa wersja próbna

Veeam Backup
for Microsoft 365

  • Lider rynku backupu pakietu Microsoft 365
  • Zabezpieczenie krytycznych danych pakietu Microsoft 365
  • Wdrożenie w postaci usługi lub do samodzielnego zarządzania

Pobierz BEZPŁATNĄ wersję próbną
rozwiązania nr 1 do backupu pakietu Microsoft 365

Licencja zostanie wysłana na Twój adres e-mail

Ochrona danych pakietu Microsoft 365

Według agencji ESG 53% badanych przedsiębiorstw podało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyło utraty danych w aplikacjach SaaS. Model wspólnej odpowiedzialności za pakiet Microsoft 365 określa to jasno:
dane w pakiecie Microsoft 365 należą do Twojej firmy, dlatego to na Tobie spoczywa obowiązek ich ochrony.

Rozwiązanie Veeam® Backup for Microsoft 365 eliminuje ryzyko utraty dostępu i kontroli nad danymi pakietu Microsoft 365 — w tym programów Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive dla Firm i Microsoft Teams — dzięki czemu są one stale chronione i dostępne.

Dowiedz się, dlaczego trzeba chronić dane pakietu Microsoft 365

Jak zainstalować

Obejrzyj tę krótką prezentację, aby się dowiedzieć, jak można łatwo zainstalować rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365, skonfigurować pierwsze zadanie tworzenia kopii zapasowych oraz utworzyć dodatkowy egzemplarz kopii zapasowej w ekonomicznej i długoterminowej obiektowej pamięci masowej.

MOŻLIWOŚCI

Funkcje rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 umożliwia elastyczne tworzenie kopii zapasowych danych
Microsoft 365 w dowolnym miejscu, ich przywracanie z czołową w branży elastycznością i wykonywanie zaawansowanych operacji eDiscovery.

Backup danych pakietu Microsoft 365

Twórz kopie zapasowe danych programów Exchange i SharePoint Online, OneDrive dla Firm oraz Teams, korzystając z najniższej w branży wartości docelowego punktu odzyskiwania (RPO), wynoszącej zaledwie 5 minut!

Zabezpieczenie programów SharePoint i OneDrive dla Firm

Chroń witryny, dokumenty, biblioteki i listy programu SharePoint Online oraz konta, pliki i foldery programu OneDrive dla Firm.

Ochrona danych programu Microsoft Teams

Dzięki zastosowaniu interfejsów Microsoft Teams API rozwiązanie Veeam udostępnia indywidualnie dostosowany backup programu Teams, zapewniając pełną kontrolę i ochronę krytycznych danych.

Wdrożenie i przechowywanie w środowisku lokalnym lub w chmurze

Rozwiązanie można wdrożyć w środowisku lokalnym albo na platformie Azure lub AWS Marketplace, a dane przechowywać w obiektowej pamięci masowej w chmurze, takiej jak AWS S3 czy Azure Blob.

Ochrona danych Microsoft 365 w modelu BaaS

Firma Veeam udostępnia rozbudowany ekosystem dostawców usług zarządzanych, dzięki czemu ochronę danych Microsoft 365 możesz zlecić ekspertom.

50 opcji odzyskiwania danych Microsoft 365

Niezależnie od tego, czy chodzi o odzyskiwanie pojedynczych elementów czy o zbiorcze, jednoczesne odzyskiwanie wielu użytkowników, KAŻDĄ operację odzyskiwania można wykonać trzema kliknięciami!

Sprawne operacje eDiscovery w pakiecie Microsoft 365

Wykonuj zaawansowane operacje wyszukiwania w całym środowisku Microsoft 365, aby znaleźć określone elementy wymagające odzyskania lub wyeksportowania.

Szybkie spełnianie wymagań prawnych

Łatwo wyszukuj i pobieraj dokumenty pakietu Microsoft 365, aby terminowo realizować wnioski kierowane do przedsiębiorstwa na mocy obowiązujących przepisów.

Skalowalność z myślą o ochronie przedsiębiorstwa

Architektura rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365 umożliwia obsługę wdrożeń w największych przedsiębiorstwach obecnych na rynku.

Wbudowane zabezpieczenia

Korzystaj z dodatkowych, niezmiennych egzemplarzy kopii zapasowych, uwierzytelniania wieloskładnikowego i szyfrowania danych pakietu Microsoft 365 przechowywanych w obiektowej pamięci masowej.

Zaawansowane monitorowanie i raportowanie

Monitoruj zasoby kopii zapasowych pakietu Microsoft 365 i pamięci masowej, otrzymuj ostrzeżenia w celu rozwiązywania problemów oraz generuj raporty pomagające dotrzymywać parametrów RPO.

Hybrydowa obsługa backupu danych Microsoft 365

Usprawnij ochronę danych dzięki obsłudze hybrydowego środowiska obejmującego usługę Microsoft 365 oraz lokalne wdrożenia programów Exchange i SharePoint.

NAJNOWSZE WYDANIE

Veeam Backup for Microsoft 365 v7

Niezmienność. Pełny wgląd. Większa kontrola.

  • Przechowywanie niezmiennych egzemplarzy kopii zapasowych w dowolnej obiektowej pamięci masowej
  • Zaawansowane funkcje monitorowania i raportowania
  • Większa kontrola na poziomie dzierżawcy w przypadku korzystania z usług BaaS

Ceny i warianty

Firma Veeam oferuje prostą strukturę licencjonowania, która odpowiada różnym sposobom korzystania z pakietu Microsoft 365.

Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 jest dostępne w postaci subskrypcji o okresie obowiązywania od roku do 5 lat. Im więcej lat obejmuje subskrypcja, tym większa zniżka. Licencje są sprzedawane według liczby użytkowników (minimalny zakup to 10 licencji) i obejmują produkcyjną pomoc techniczną w trybie 24x7. Wszystkie licencje obejmują obsługę programów Exchange Online, Exchange On‑Premises, SharePoint Online, SharePoint On‑Premises, OneDrive dla Firm i Microsoft Teams.

Wersja Community

Tylko 10 użytkowników

BEZPŁATNIE

ograniczona pomoc techniczna

Płatna subskrypcja

Plany od roku do 5 lat

1,70 USDMSRP

miesięcznie

Usługi zarządzane

Backup-as-a-Service

BaaS dla pakietu Microsoft 365

dostarczane przez partnerów firmy Veeam

* Przy zakupie tego produktu online obowiązuje ograniczenie do 250 użytkowników

Niekwestionowany lider rynku ochrony danych Microsoft 365

Veeam ułatwia przedsiębiorstwom dbanie o ochronę i dostępność danych pakietu Microsoft 365

260K+
pobrań produktu
29K+
klientów
14M+
użytkowników objętych płatną umową
  • Veeam liderem w raporcie 2022 Gartner Magic Quadrant
  • Veeam w pierwszej setce najlepszych firm chmurowych na świecie w 2020 r. według magazynu Forbes
  • Ponad 5 lat współpracy z firmą Microsoft

Poznaj opinie naszych klientów z serwisu TrustRadius

Najbardziej wiarygodne marki wybierają rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365