Veeam

2019 Veeam Cloud Data
Management Report

Poznaj największe wyzwania związane z chmurą
według menedżerów z obszarów biznesowych i IT

Zarejestruj się, aby pobrać

W raporcie 2019 Veeam® Cloud Data Management Report ponad 1500 menedżerów ze sfery biznesowej i obszaru IT dzieli się swoimi poglądami na temat zarządzania danymi i jego roli w transformacji działalności firm.
Z raportu wynika, że przedsiębiorstwa powinny przeanalizować praktyki, które są źródłem istotnych problemów. Dla przykładu:

20 mln USD

wyniosły w firmach roczne straty spowodowane przestojami

73%

firm wymaga nieprzerwanego dostępu

54%

firm doświadczyło utraty zaufania klientów na skutek przestojów

Przekonaj się dzięki raportowi, jak menedżerowie ze sfery biznesowej i obszaru IT reagują na te problemy

Zarządzanie danymi w chmurze

77%

wdrożyło rozwiązania SaaS, kierując się głównie bezpieczeństwem i elastycznością

Potencjał

91%

uważa podnoszenie umiejętności pracowników za nieodzowny czynnik sukcesu

Kultura

69%

uważa, że firmowa kultura musi być bardziej otwarta na technologie cyfrowe

Pewność

46%

wykazuje stosunkowo wysoki poziom pewności…

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, zarejestruj się i pobierz raport 2019 Veeam Cloud Data Management Report.

Pobierz streszczenie raportu 2019 Veeam Cloud Management Report w języku polskim.