2019 Veeam Cloud Data
Management Report

Sektör ve BT uzmanlarından buluta
ilişkin başlıca sorunlara karşı neler
yapabileceğinize yönelik öneriler alın

İndirmek için kaydolun

1500'den fazla işletme ve BT lideri, veri yönetimine yaklaşımlarını ve veri yönetiminin iş dönüşümündeki etkisini 2019 Veeam Cloud Data Management Report paylaştı.
Bu rapordaki bulgular, kuruluşların kritik sorunlar yaratan uygulamaları gözden geçirmeleri gerektiğini gösteriyor. Rapordaki önemli verilerden bazıları:

20 Milyon ABD Doları

şirketlerin kesinti süresi kaynaklı yıllık kayıpları

%73

kesintisiz erişime ihtiyaç duyan şirketlerin oranı

%54

kesintiler nedeniyle müşteri güveni kaybettiklerini belirten şirketlerin oranı

Sektör ve BT liderlerinin görüşleriyle bu sorunların üstesinden nasıl gelebileceğinizi öğrenin

Bulut Veri Yönetimi

%77

SaaS kurulumu olup güvenlik ve esnekliğe olmazsa olmaz gözüyle bakan şirketlerin oranı

Yetkinlikler

%91

çalışanların becerilerini geliştirmenin başarıya ulaşmada kritik önem taşıdığını düşünen şirketlerin oranı

Kültür

%69

şirket kültürünün dijitale geçiş fikrine daha açık olması gerektiğine inanan kuruluşların oranı

Güven

%46

kendilerine son derece güvenen şirketlerin oranı...

Daha fazla bilgi edinmek için kaydolun 2019 Veeam Cloud Data Management Report indirin.

2019 Veeam Cloud Management Report adlı raporun Yönetici Özetini Türkçe olarak indirin