7 Powodów, by NIE
odnawiać licencji
Commvault

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny!

Każdego dnia klienci korzystający z tradycyjnych narzędzi do backupu przechodzą na rozwiązanie Veeam®. Dlaczego? Ponieważ technologie opracowane w erze architektur klient-serwer nie są w stanie spełnić zapotrzebowania na dostępność 24.7.365 wymaganą w dzisiejszych firmach ani zapewnić możliwości przywrócenia dowolnej usługi IT działającej w chmurze hybrydowej w czasie liczonym w sekundach i minutach.

Więcej informacji

Otwórz drogę do transformacji cyfrowej, prawdziwej ciągłości działania i większej sprawności przez wymianę tradycyjnego narzędzia do backupu. Rozwiązanie Veeam znacznie ułatwia dotrzymywanie umów o poziomie usług (SLA), zwiększa niezawodność i zmniejsza złożoność operacyjną. Przekłada się to na wymierny zwrot z inwestycji oraz niższy całkowity koszt posiadania.

Specjaliści IT na całym świecie przechodzą na Veeam, aby zyskać rozwiązanie z zakresu dostępności, które zostało stworzone od podstaw z myślą o ochronie aplikacji i danych niezależnie od tego, gdzie się znajdują — w środowisku lokalnym, w chmurze, na komputerach przenośnych i stacjonarnych, na maszynach wirtualnych i serwerach fizycznych — gdziekolwiek!

Poznaj 7 najważniejszych powodów, by NIE odnawiać licencji Commvault tylko już dziś przejść na rozwiązanie Veeam!

01

Dostępność

Veeam to rozwiązanie specjalnie zaprojektowane na potrzeby nowoczesnych i mocno zwirtualizowanych środowisk chmury hybrydowej. W odróżnieniu od tradycyjnych rozwiązań, które powstały z myślą o ochronie aplikacji z lat 80. XX wieku, Veeam umożliwia realizację wyśrubowanych parametrów umów SLA dotyczących odzyskiwania usług IT — mierzonych w sekundach i minutach.

Więcej informacji

Według agencji IDC klienci firmy Veeam realizują parametry SLA dotyczące docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTPO™) w 91% przypadków, a gdy korzystali z tradycyjnego narzędzia do backupu, wskaźnik ten wynosił zaledwie 70,7%. Rozwiązanie Veeam powstało z myślą o skutecznym zarządzaniu danymi w ilościach występujących w dzisiejszych centrach danych, a nie tych z dawnych lat.

02

Innowacyjność

Firma Veeam jest liderem innowacji, który ma na koncie szereg pionierskich funkcji i technologii wyznaczających kierunek rozwoju rynku, zapewnia obsługę najnowszych platform oraz opracował najbardziej wszechstronną i przyszłościową w branży wizję chmury.

Więcej informacji

Oprogramowanie Commvault zostało zaprojektowane do ochrony tradycyjnych obciążeń i wciąż nie zawiera szeregu kluczowych funkcji, które w rozwiązaniu Veeam są obecne od lat, takich jak prawdziwie bezagentowe odzyskiwanie WSZYSTKICH aplikacji i danych, integracja z czołowymi urządzeniami deduplikującej pamięci masowej, SureBackup®, SureReplica i wiele innych.

Zobacz ewolucję rozwiązania Veeam Backup & Replication na przestrzeni lat

03

Stabilny rozwój

Veeam jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się producentów oprogramowania dla dużych przedsiębiorstw. To prywatna, niesamowicie dynamiczna firma, która do 2018 r. powinna osiągnąć roczną sprzedaż na poziomie miliarda dolarów i dysponuje pełną swobodą tworzenia innowacji. Agencje IDCOvum uznały produkty firmy Veeam za czołowe rozwiązania do ochrony i zapewniania dostępności danych, a dynamika jej rozwoju nie ma sobie równych.

Więcej informacji

Nie widać żadnych oznak, aby firma Veeam miała wytracić impet wzrostowy — co miesiąc zyskujemy ponad 4000 nowych klientów.

04

Prostota

Łatwe wdrażanie i architektura umożliwiająca bezproblemową rozbudowę oraz prosty model licencjonowania sprawiają, że rozwiązanie Veeam jest gotowe do pracy w czasie liczonym w minutach. Ochrona wirtualnych obciążeń i aplikacji nie wymaga agentów, więc klienci firmy Veeam zyskują większą swobodę i mogą się zająć bardziej efektywnymi zadaniami — dwóch na trzech z nich poświęca o 35% mniej czasu na zarządzanie infrastrukturą dostępności.

Więcej informacji

Commvault większość zysków czerpie ze sprzedaży specjalistycznych usług. Tymczasem rozwiązanie Veeam w większości przypadków można wdrożyć bez korzystania z usług specjalistów, unikając w ten sposób dodatkowych kosztów.

05

Zaawansowane funkcje

Commvault nie oferuje możliwości porównywalnych z funkcjami Veeam przeznaczonymi dla obciążeń wirtualnych oraz czołowymi w branży funkcjami klasy korporacyjnej, takimi jak zaawansowane mechanizmy replikacji zapewniające niemal nieprzerwaną dostępność danych, bezpieczne kompleksowe szyfrowanie z ochroną przed utratą hasła, nowatorskie repozytorium Scale-out Backup Repository™ i wbudowana akceleracja sieci WAN.

Więcej informacji

Commvault wymaga agentów do ochrony i odzyskiwania elementów aplikacji. Natomiast rozwiązanie Veeam, zaprojektowane z myślą o backupie w nowoczesnych korporacyjnych centrach danych, nie wymaga agentów do granularnego tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych jakiejkolwiek aplikacji.

06

Niezawodność

Odkąd istnieje firma Veeam, jej klienci mówią: „To po prostu działa”. A to dlatego, że mają znacznie mniej błędów tworzenia kopii zapasowych i replikacji oraz znacznie mniej przestojów niż w przypadku tradycyjnych narzędzi do backupu. To główny powód, dla którego duże przedsiębiorstwa wybierają rozwiązania Veeam! Czołowa w branży pomoc techniczna firmy Veeam w połączeniu z opatentowanym mechanizmem automatycznego testowania kopii zapasowych i replik oraz weryfikacją odzyskiwania obejmującą 100% chronionych obciążeń pozwala spać spokojnie.

Więcej informacji

Dostępna w produkcie Commvault funkcja weryfikacji danych sprawdza, czy pliki kopii zapasowych Commvault są nienaruszone, ale nie gwarantuje odzyskiwalności danych systemu operacyjnego i aplikacji, przez co naraża klientów na uszkodzenia danych i błędy przywracania.

07

Zadowolenie klientów

9 na 10 klientów firmy Veeam poleciłoby jej produkty innym podmiotom z branży, a jej wskaźnik Net Promoter Score (NPS) jest dwukrotnie wyższy od branżowej średniej. Trudno się dziwić: klienci firmy Veeam są ogromnie zadowoleni z łatwości obsługi jej produktów, ich funkcji, pomocy technicznej i efektywności sprzedaży.

Więcej informacji

Według danych z konkursu Storage magazine/SearchStorage.com Quality Awards 96% klientów firmy Veeam ponownie kupiłoby jej produkt, podczas gdy w przypadku firmy Commvault wskaźnik ten wynosi zaledwie 85%.

07
+1

Veeam to obecnie niekwestionowany lider rynku

Klienci, partnerzy, analitycy branżowi i media uznają firmę Veeam za niekwestionowanego lidera rynku Availability for the Always-on Enterprise, którego rozwiązania zapewniają wyjątkowe korzyści biznesowe dzięki zaawansowanym funkcjom.

Więcej informacji

OGRANICZONA CZASOWO OFERTA DLA NOWYCH KLIENTÓW FIRMY VEEAM

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny!

W ciągu ostatnich 12 miesięcy na Veeam przeszło ponad 50 000 firm, w tym wielu wcześniejszych użytkowników produktu Commvault!

Poznaj opinie naszych klientów:

Jestem wyjątkowo zadowolony z łatwości obsługi i niezawodności rozwiązania VEEAM.

Paul Elwin,
Advanced Electrical Equipment, Australia

Veeam to wyjątkowy produkt, wyznaczający tempo rozwoju w obszarze backupu i odzyskiwania. Pod względem wydajności i łatwości obsługi nie ma sobie równych na rynku. Świetna robota, tak trzymać!

Stephen Flynn,
FCRMedia, Irlandia

Jednym z powodów, dla których wybraliśmy rozwiązanie Veeam, był brak agentów. Ich obsługa jest bardzo czasochłonna, a nie chcieliśmy narażać się na ryzyko wielodniowego nietworzenia kopii zapasowych tylko dlatego, że podczas aktualizacji oprogramowania zapomnimy zainstalować agenta na jakiejś maszynie wirtualnej.

Joost Hermans,
administrator systemów IT, Blokker B.V.

Pobierz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Zobacz rozwiązanie Veeam na własne oczy. Wypróbuj bezpłatnie pakiet Veeam Availability Suite 9.5 — przez 30 dni

Pobierz BEZPŁATNĄ wersję próbną

Regulamin promocji

Ta oferta promocyjna jest przeznaczona dla określonych klientów-użytkowników końcowych, którzy obecnie nie posiadają ani w przeszłości nie kupili produktu firmy Veeam Software. Oferta zapewnia oszczędności przy zakupie nowych licencji pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication wyłącznie w wersji Enterprise lub Enterprise Plus. Kwota oszczędności może się różnić w zależności od rozmiaru środowiska i kursu walut lokalnych. Oferta obejmuje licencje dla sektora publicznego, do użytku wewnętrznego partnerów i dla sektora edukacji. Oferta nie dotyczy innych produktów firmy Veeam Software. W przypadku niektórych klientów-użytkowników końcowych warunkiem skorzystania z oferty może być dodatkowy zakup dwóch (2) lat przedpłaconych usług konserwacji.

Uwaga: oferta nie obejmuje odnowień pomocy technicznej/konserwacji. Opłaty za roczne odnowienie zostaną obliczone na podstawie sugerowanej przez producenta ceny wersji Enterprise lub Enterprise Plus obowiązującej w czasie odnowienia.

Firma Veeam może zażądać dowodu własności konkurencyjnego produktu. Ta oferta promocyjna jest dostępna przez ograniczony czas i ma charakter niepowtarzalny. Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.