NIEUW

Gegevensbeveiligings
Trends 2023

Benelux-editie

Het grootste rapport van de branche over gegevensbeveiliging

Registreer om te downloaden

Bedankt voor uw belangstelling.

U kunt het rapport hieronder downloaden.

Er is een enquête gehouden onder 265 managers en IT-leiders over hun IT- en gegevensbeveiligingsstrategieën, inclusief hun plannen voor 2023 en daarna.

 • 73%

  van de organisaties ervaart een kloof in de beveiliging

 • 75%

  van de organisaties heeft het afgelopen jaar met ten minste één ransomwareaanval te maken gehad

 • 75%

  van de organisaties gebruikt BaaS/DRaaS voor ten minste een aantal van hun servers

Ontdek hoe managers en IT-leiders deze problemen hebben aangepakt met behulp van gedeelde inzichten.

 • Cloud-powered

  63% van de organisaties maakt tegen 2025 gebruik van cloud-powered gegevensbeveiligingsservices

 • Modernisering van back-up

  50% van de organisaties verwacht in 2023 over te stappen op een andere back-upoplossing

 • Enterprise back-ups voor workloads

  11% van de IT-leiders beschouwt beveiliging van IaaS/SaaS-workloads als het allerbelangrijkste aspect van enterprise back-up

 • Back-upoplossingen

  26% van de organisaties zegt dat verbetering van de betrouwbaarheid en het succes van back-ups doorslaggevend is voor de overstap naar een andere enterprise back-upoplossing in 2023

Lees voor meer informatie het Rapport Gegevensbeveiligings trends 2023.