Veeam

e‑book ฟรี

การสำรองข้อมูล Microsoft 365 สำหรับมือใหม่

คำแนะนำที่ดีที่สุดในการปกป้องข้อมูล Microsoft 365

ดาวน์โหลด e-book ฟรี

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ!

หนังสือนี้เกี่ยวกับปัญหาในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในภาคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันโดยสรุปส่วนสำคัญของคุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยที่พร้อม‑ใช้‑งาน‑ได้ทันทีใน Microsoft 365 และเปิดเผยช่องโหว่ที่ต้องดำเนินการเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการสำรองและกู้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ