Veeam

5 dakikalık bulut demolarını izleyin

 • 1. Bölüm: Bulut Yedekleme ve DRaaS
 • 2. Bölüm: Bulutta Veri Saklama
 • 3. Bölüm: Cloud Mobility
 • 4. Bölüm: Genel Bulut ve SaaS Veri Koruması

Demoları izlemek için kaydolun

Çoklu bulut demo serisini keşfedin

Çoklu bulutta veri korumaya derinlemesine bakış

1. Bölüm:

Bulut Yedekleme ve DRaaS

Servis sağlayıcıya yedekleme ve replikasyon

Kuruluşlar, Erişilebilirlik sağlamak için verilerini güvenli bir şekilde iş yeri dışına göndermek istediğinde çeşitli zorluklarla karşılaşabiliyor. Bu demo serisinin birinci bölümünde, Veeam® Cloud Connect teknolojisini kullanarak yedek ve replikaları bir servis sağlayıcının barındırdığı havuza nasıl göndereceğinizi öğrenebilirsiniz.

Bu demoda şunlar anlatılır:

 • Servis sağlayıcı kurulumu ve altyapı konfigürasyonu
 • Son kullanıcının servis sağlayıcı altyapısına veri yedeklemesi ve replike etmesi

2. Bölüm:

Bulutta Veri Saklama

Nesne depolama için yerel katmanlama

Veriler büyümeye devam ettikçe kuruluşlar eski yedekleri güvenilir, uygun maliyetli bir şekilde depolama seçeneklerine ihtiyaç duyuyor. Bu demo serisinin ikinci bölümünde; Veeam Cloud Tier'ın uzun süreli veri saklama için nasıl sınırsız kapasite sağladığını ve müşterilerin Amazon S3, Microsoft Azure Blob, IBM Cloud Object Storage, S3-uyumlu servis sağlayıcılar veya şirket içi depolama teklifleri dahil olmak üzere nesne depolama hedeflerine yedek dosyalarını yerel olarak nasıl katmanlandırabileceğini gösteriyoruz.

Bu demoda şunlar anlatılır:

 • Scale-out Backup Repository™ Yapılandırması
 • Uzun süreli veri saklamada nesne depolamayı hedef olarak ayarlama

3. Bölüm:

Cloud Mobility

TÜM yedekleri buluta yalnızca 2 adımda geri yükleyebilirsiniz

Kuruluşlar çeşitli bulut stratejileri benimserken başarılı veri yönetimi için iş yükü taşınabilirliği son derece önemlidir. Bu demo serisinin üçüncü bölümünde; Veeam® Cloud Mobility'nin TÜM şirket içi veya bulut tabanlı iş yüklerini AWS, Microsoft Azure ve Microsoft Azure Stack'e sadece 2 adımda nasıl kolayca taşıyabildiğini ve kurtarabildiğini göstereceğiz!

Bu demoda şunlar anlatılır:

 • Veeam ile bulut aboneliği oluşturma
 • TÜM yedekleri doğrudan buluta geri yükleme

4. Bölüm:

Genel Bulut ve SaaS Veri Koruması

Ajan yedekleme ve Office 365 yedekleme

İster genel bulutta IaaS iş yükleriniz olsun ister Microsoft Office 365 gibi bir SaaS uygulama yürütüyor olun, bulutta yer alan verileri korumak sizin sorumluluğunuzdadır. Bu demo serisinin dördüncü bölümünde, hem IaaS hem SaaS verilerinizi nasıl yedekleyebileceğinizi ve koruyabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Bu demoda şunlar anlatılır:

 • AWS, Azure ve IBM Bulut örneklerini tek havuzda birleştirme
 • Microsoft Office 365 verilerini yedekleme ve silinen e-postaları kurtarma

Veeam ile verilerinizi çoklu bulutta nasıl koruyabileceğinize dair daha fazla bilgi edinin.

Çoklu Bulut Kullanan Kuruluşlar İçin 1 Numaralı Veri Koruma Çözümü

Veeam, kullanıcılarınızın beklediği kesintisiz dijital yaşam deneyimini işletmenizin sunmasına yardımcı oluyor

Demoları İzleyİn

Demoları izlemek için kaydolun