NOWOŚĆ Veeam Availability Orchestrator

Koordynacja odzyskiwania po awarii w przedsiębiorstwach
Zarejestruj się, aby w pierwszej kolejności otrzymać informację o udostępnieniu tego nowego produktu, lub zapisz się na wersję beta!

Łatwe wykonywanie, testowanie i dokumentowanie planów odzyskiwania po awarii

W wielu przedsiębiorstwach istnieją plany odzyskiwania po awarii (DR), jednak ich testowanie, wykonywanie oraz dokumentowanie bywa skomplikowane i uciążliwe. W tej sytuacji plany DR często nie są testowane i dezaktualizują się, co rodzi zagrożenia dla zgodności z przepisami i zasadami oraz dla dostępności centrów danych.

W odpowiedzi na te problemy w dalszej części 2017 r. zaprezentujemy NOWE narzędzie Veeam® Availability Orchestrator. Udostępni ono przedsiębiorstwom mechanizm orkiestracji odzyskiwania po awarii współpracujący z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™ lub pakietem Veeam Availability Suite™.

Narzędzie stworzone dla dużych przedsiębiorstw!

Veeam Availability Orchestrator będzie zawierać następujące funkcje i możliwości:
Koordynacja Koordynacja kopii zapasowych i replik Veeam przy użyciu zdefiniowanego planu odzyskiwania po awarii
Zautomatyzowane testy odzyskiwania po awarii Zautomatyzowane, nieinwazyjne testy odzyskiwania po awarii pozwalające zachować niezawodność i uniknąć kosztownych czynności ręcznych
Zgodność z zasadami i dokumentacja Wbudowane funkcje dokumentowania, aktualizowania oraz raportowania planów DR zapewniające zgodność z przepisami i zasadami

Availability for the Always-On Enterprise

Firma Veeam dostrzega nowe wyzwania, przed którymi stają przedsiębiorstwa na całym świecie chcące realizować koncepcję Always-On Enterprise, czyli prowadzić działalność przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Dlatego stworzyła nowy segment rynku — Availability for the Always-On Enterprise — pomagając przedsiębiorstwom w osiągnięciu założonych poziomów usług oraz umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT i związanych z nią aplikacji oraz danych w czasie liczonym w sekundach i minutach.

Zarejestruj się, aby w pierwszej kolejności otrzymać informację o udostępnieniu tego nowego produktu!