NOWOŚĆ Veeam Availability Orchestrator

Zapewnienie ciągłości działania i zgodności odzyskiwania po awarii
Zarejestruj się, aby w pierwszej kolejności otrzymać informację o udostępnieniu tego nowego produktu, lub zapisz się na wersję Release Candidate!

Łatwe tworzenie, dokumentowanie i testowanie planów odzyskiwania po awarii

W wielu przedsiębiorstwach istnieją plany odzyskiwania po awarii (DR), jednak ich tworzenie, dokumentowanie i testowanie bywa skomplikowane i uciążliwe. W tej sytuacji plany DR często nie są testowane i dezaktualizują się, co rodzi zagrożenia dla zgodności z przepisami i zasadami oraz dla dostępności centrów danych.

Problemy te rozwiąże NOWE narzędzie Veeam® Availability Orchestrator, które udostępni przedsiębiorstwom mechanizm orkiestracji odzyskiwania po awarii współpracujący z rozwiązaniem Veeam Backup & Replication™. Umożliwi ono tworzenie, dokumentowanie i testowanie planów DR w pełni przygotowanych do zatwierdzenia przez członków zarządu i inne zainteresowane podmioty oraz dowodzących zgodności z regulacjami branżowymi i zasadami audytów.

Narzędzie stworzone dla dużych przedsiębiorstw

Veeam Availability Orchestrator będzie zawierać następujące funkcje i możliwości:
Orkiestracja Orkiestracja kopii zapasowych i replik Veeam przy użyciu zdefiniowanego planu odzyskiwania po awarii
Zautomatyzowane testy odzyskiwania po awarii Zautomatyzowane, nieinwazyjne testy odzyskiwania po awarii pozwalające zachować niezawodność i uniknąć kosztownych czynności ręcznych
Zgodność i dokumentacja Wbudowane funkcje dokumentowania, aktualizowania oraz raportowania planów DR zapewniające zgodność z przepisami i zasadami

Availability for the Always-On Enterprise

Firma Veeam dostrzega nowe wyzwania, przed którymi stają przedsiębiorstwa na całym świecie chcące realizować koncepcję Always-On Enterprise, czyli prowadzić działalność przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Dlatego stworzyliśmy nowy segment rynku — Availability for the Always-On Enterprise — pomagając przedsiębiorstwom w osiągnięciu założonych poziomów usług i umożliwiając przywrócenie dowolnej usługi IT oraz związanych z nią aplikacji i danych w czasie liczonym w sekundach i minutach.

Zarejestruj się, aby w pierwszej kolejności otrzymać informację o udostępnieniu tego nowego produktu!