OFERTA OGRANICZONA CZASOWO

#1 Tworzenie kopii zapasowych i DRaaS w chmurze

Wbudowane funkcje — aktywacja w kilka minut!

€750 w BEZPŁATNYCH usługach chmurowych

Z udziałem partnerów-uczestników programu
Veeam Cloud & Service Provider (VCSP)

ZYSKAJ BEZPŁATNE USŁUGI

Firma Veeam i jej partnerzy rozdają usługi chmurowe o wartości 200 MILIONÓW USD

Rozszerzenie dostępności o chmurę

*Możesz otrzymać usługi o wartości nawet 1000 USD (w walucie lokalnej).

Ponad 200 000 firm używa rozwiązań Veeam® do kompleksowej ochrony danych w środowisku lokalnym. W ramach tej nowej oferty firma Veeam i jej partnerzy uczestniczący w programie Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) proponują klientom prosty i ekonomiczny sposób na wypróbowanie funkcji tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania po awarii w chmurze.

Dzięki skorzystaniu z usług partnera VCSP klient może uniknąć kosztów i nakładów pracy związanych z budową oraz utrzymaniem zewnętrznej infrastruktury, jednocześnie spełniając wymagania biznesowe i prawne dotyczące lokalizacji zewnętrznej na potrzeby backupu i odzyskiwania po awarii.

Rozszerz dostępność o chmurę dzięki funkcji Veeam Cloud Connect i partnerom firmy Veeam oraz zapewnij nieprzerwane funkcjonowanie swojej firmy zgodnie z koncepcją Always-On™!

Aby BEZPŁATNIE otrzymać usługi Cloud Connect, wykonaj 3 kroki:

Zarejestruj chęć korzystania z BEZPŁATNYCH usług Cloud Connect o wartości €750

Zarejestruj się już teraz, a w ciągu kilku minut otrzymasz unikatowy kod aktywacyjny, który umożliwi Ci dostęp do BEZPŁATNYCH chmurowych usług backup i DRaaS.

Wybierz
dostawcę

Poproś zaufanego sprzedawcę, aby wskazał najlepszego partnera Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) dla Twojej firmy, a następnie przekaż temu partnerowi swój unikatowy kod aktywacyjny.

Wykonaj
konfigurację

Po łatwej, trwającej kilka minut konfiguracji zyskasz możliwość wysyłania danych do zewnętrznego repozytorium dostawcy usług chmurowych.

Tworzenie kopii zapasowych i DRaaS w chmurze

Wbudowane funkcje — aktywacja w kilka minut!

€750 w BEZPŁATNYCH usługach chmurowych

ZYSKAJ BEZPŁATNE USŁUGI

Regulamin

  • Oferta ograniczona czasowo. BEZPŁATNE usługi Cloud Connect muszą zostać wykorzystane w ciągu 4 miesięcy od zarejestrowania w programie.
  • W chwili rejestrowania kodu aktywacyjnego klient musi posiadać lub kupić pakiet Veeam Availability Suite, rozwiązanie Veeam Backup & Replication albo pakiet Veeam Backup Essentials (dowolną wersję) i mieć ważną umowę o usługi konserwacji. Do skorzystania z oferty kwalifikują się również klienci już używający usług Cloud Connect pod warunkiem, że wykorzystają ofertę do rozszerzenia obecnych usług lub zakupu nowych.
  • Obowiązuje limit jednego kodu aktywacyjnego na jedno konto klienta Veeam.
  • Oferta dostępna dla klientów firmy Veeam zlokalizowanych w regionie EMEA. Wartość BEZPŁATNYCH usług Cloud Connect podana w €750.
  • Usługi Cloud Connect muszą być dostarczone przez uczestniczącego w ofercie partnera Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) za pośrednictwem funkcji Veeam Cloud Connect.
  • Przed skorzystaniem z usług Cloud Connect klient musi przedstawić sprzedawcy lub partnerowi VCSP unikatowy kod aktywacyjny w celu jego zweryfikowania przez firmę Veeam.

Powyżej przedstawiono wymagania firmy Veeam. Dostawca może określić dodatkowe warunki. Należy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy o świadczenie usług zawieranej z dostawcą. Zwracamy uwagę, że firma Veeam nie jest stroną takiej umowy.

Dodatkowe informacje na temat oferty BEZPŁATNYCH usług chmurowych można znaleźć w często zadawanych pytaniach.