7 Powodów, by NIE
odnawiać licencji tradycyjnych
narzędzi do backupu

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny!

Każdego dnia coraz więcej klientów korzystających z tradycyjnych narzędzi do backupu przechodzi na rozwiązanie Veeam®. Dlaczego? Ponieważ technologie opracowane w erze architektur klient-serwer nie są w stanie zapewnić dostępności 24.7.365 wymaganej w dzisiejszych firmach ani możliwości przywrócenia dowolnej usługi IT działającej w chmurze hybrydowej w czasie liczonym w sekundach i minutach.

Najważniejsze atuty rozwiązań Veeam w porównaniu z tradycyjnym backupem

1. Dostępność

Według agencji IDC klienci firmy Veeam wykonują 91% umów SLA dotyczących docelowego czasu i punktu odzyskiwania (RTPO™), a gdy korzystali z tradycyjnego narzędzia do backupu, wskaźnik ten wynosił zaledwie 69%.

2. Innowacyjność

W ciągu ostatnich 12 miesięcy na Veeam przeszło ponad 50 000 firm. Dlaczego? Ponieważ firma Veeam jest liderem innowacji, który od lat konsekwentnie realizuje swoją wizję i wprowadza pionierskie funkcje niezbędne do przejścia ze zwykłego backupu na dostępność.

3. Rozwój

Dwóch na trzech klientów firmy Veeam poświęca o 35% mniej czasu na zarządzanie infrastrukturą dostępności, ponieważ ochrona wirtualnych obciążeń i aplikacji nie wymaga agentów.

4. Prostota

Słabnąca innowacyjność producentów tradycyjnych narzędzi i ich malejący udział w rynku silnie kontrastują z dynamicznym rozwojem firmy Veeam. Dlatego agencje IDCOvum uznały produkty Veeam za czołowe rozwiązania do ochrony i zapewniania dostępności danych.

5. Zaawansowane funkcje

Rozwiązania Veeam mają znacznie większe możliwości niż narzędzia do backupu — wystarczy wymienić takie czołowe w branży funkcje jak błyskawiczne, bezagentowe odzyskiwanie aplikacji Microsoft warstwy 1 czy zaawansowane mechanizmy replikacji zapewniające niemal stałą dostępność danych.

6. Niezawodność

Opatentowany mechanizm automatycznego testowania kopii zapasowych i replik ORAZ weryfikacji odzyskiwania obejmujący 100% chronionych obciążeń w połączeniu z czołową w branży pomocą techniczną zapewnianą przez firmę Veeam pozwalają spać spokojnie.

7. Zadowolenie klientów

Ponad dwukrotnie wyższy od branżowej średniej wskaźnik Net Promoter Score firmy Veeam wskazuje, że 9 na 10 jej klientów poleciłoby jej produkty innym podmiotom z branży.

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny!

Regulamin promocji

Ta oferta promocyjna jest przeznaczona dla określonych klientów-użytkowników końcowych, którzy obecnie nie posiadają ani w przeszłości nie kupili produktu firmy Veeam Software. Oferta zapewnia oszczędności przy zakupie nowych licencji pakietu Veeam Availability Suite lub rozwiązania Veeam Backup & Replication wyłącznie w wersji Enterprise lub Enterprise Plus. Kwota oszczędności może się różnić w zależności od rozmiaru środowiska i kursu walut lokalnych. Oferta obejmuje licencje dla sektora publicznego, do użytku wewnętrznego partnerów i dla sektora edukacji. Oferta nie dotyczy innych produktów firmy Veeam Software. W przypadku niektórych klientów-użytkowników końcowych warunkiem skorzystania z oferty może być dodatkowy zakup dwóch (2) lat przedpłaconych usług konserwacji.

Uwaga: oferta nie obejmuje odnowień pomocy technicznej/konserwacji. Opłaty za roczne odnowienie zostaną obliczone na podstawie sugerowanej przez producenta ceny wersji Enterprise lub Enterprise Plus obowiązującej w czasie odnowienia.

Firma Veeam może zażądać dowodu własności konkurencyjnego produktu. Ta oferta promocyjna jest dostępna przez ograniczony czas i ma charakter niepowtarzalny. Oferta obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.