Veeam

MVP Panel Talk

Czy backup Microsoft 365 jest potrzebny?

September 27 | 11 a.m. CEST

Rejestracja

By registering, you agree to our Terms and Conditions.

Microsoft 365 zapewnia czas pracy i odporność, ale istnieje wiele luk, które wymagają od organizacji opracowania strategii tworzenia kopii zapasowych danych Microsoft 365. Podczas prezentacji przejdziemy przez dostępne opcje ochrony danych Microsoft 365 i przedstawimy wnioski na temat tego, jak i dlaczego organizacje chronią Microsoft 365 danych. Zobaczysz także techniczną demonstrację rozwiązania Veeam® Backup dla Microsoft 365, najlepszego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych Microsoft 365.

Prelegenci:

Mariusz Rybusiński

Systems Engineer & Microsoft® MVP Cloud and Datacenter Management

Kamil Bączyk

Microsoft® MVP Office Apps & Services

Podczas webinaru Veeam opowiemy o:

  • Mitach dotyczących ochrony danych platformy Microsoft 365
  • Wbudowanych funkcjach platformy Microsoft 365 oraz jak organizacje je wykorzystują
  • Dlaczego backup danych Microsoft 365 jest koniecznością
  • Niezbędnych możliwościach przy wyborze rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych